MODUL 1
Starta, utveckla och förvalta en interkulturell trädgårdsom ett socialt integrationsprojekt

Översikt:

Modulen illustrerar uppgifter och steg för att starta upp och förvalta en interkulturell trädgård som ett socialt integrationsprojekt

Denna modulen sätter  ett speciellt fokus på följande:

 • Hur man startar upp en interkulturell trädgård 
 • Hur man involverar deltagare
 • Hur man förvaltar projektet

Kunskap

 • Hur man utför och samordnar uppgifter när man utvecklar en interkulturell trädgård struktur och organisation, ledarskap och budgetering
 • Hur man beskriver viktiga organisatoriska utmaningar och hur man hittar lösningar

Kompetens

 • Att driva en komplex organisation i en multikulturell miljö
 • Förvärva mjuka färdigheter som lagarbete, kommunikation och delegering


Utförande

 • Kombinera urbant trädgårdsarbete med social integration
 • Öka förståelse för det nya landets samhälle, värderingar och kultur
 • Skapa gemensam grund för interagerande mellan flykting och lokal- samhället

Interkulturella trädgårdar samlar människor från alla delar av samhället, lokalbefolkning, invandrare och flyktingar. Trädgårdarna är vanligtvis integrerade i sociala projekt. Dessa trädgårdar är en möjlighet att främja social integration av migranter och flyktingar och stärka dem i de nya värdländerna. De ger en säker miljö där människor kan interagera med varandra. Antalet urbana trädgårdar ökar stadigt i Europa.

 • Interkulturella trädgårdar erbjuder miljö-, trädgårds-, praktiska och informella inlärningsmöjligheter.
 • Det är utrymmen för nätverk, social verksamhet och aktivt medborgarskap.
 • Förbättrad kost genom lokal matproduktion och terapeutiska fördelar genom kontakt med naturen är erkända fördelar med interkulturella trädgårdar.
 • Med rätt politiska ramverk och ekonomiskt stöd kan interkulturella trädgårdar ge potential för sysselsättning och utbildning.

 Titta på den sammanfattande rapporteneen

BEKRÄFTA DIN IDÉ

 • Interkulturella trädgårdar kan ha en mängd olika former, strukturer och möjligheter. Det finns inga “ritningar”.
  Se mängden olika trädgårdskoncept i listan över Bra Exempel.
 • För att få nya idéer för ditt område/projekt ta kontakt med befintliga (interkulturella) trädgårdsprojekt, gör ett studiebesök och ställ frågor.
 • Tänk på vad som är överförbart (t.ex. information om den rättsliga ramen, viktiga kontakter).
 • Efteråt, tänk på:
  • inkludera lokala förhållanden och möjligheter under projektplanering
  • involvera potentiella trädgårdsmästare och trädgårdsanvändare så tidigt som möjligt
  • överväga gemensamma intressen och lämna utrymme och tid för utveckling
  • planering av nödvändigt material, användbara nätverk, upphandling, personal osv.
 • Obs! Planering är en pågående process!

Interkulturella trädgårdar är ”grannskapsprojekt” 

 • Det är tillrådligt att tidigt informera grannar och institutioner i närheten om din idé att inrätta en interkulturell trädgård.
 • Interkulturella trädgårdar är mest effektiva som sociala integrationsprojekt om grannar, skolor, förskolor och andra institutioner i närheten vet om det och aktivt kan delta i trädgårdsutveckling.
  Bra exempel på barnaktiviteteraaktiviteter
 • Organisera ett informationsmöte. Fråga människor om deras idéer och vem skulle vilja vara med i trädgårdsprojektet. Distribuera information (t.ex. publicera en artikel i den lokala tidningen.)
  Exempel på bästa praxis som organiserar ett informationsmöte

Bygga ett pålitligt och användbart nätverk

 • De flesta interkulturella trädgårdar skapas genom samarbete mellan olika människor och grupper.
  Chanser till samarbete
 • Analysera försiktigt projektets omgivning: Vilka institutioner, klubbar, politiker, företag finns i området? Vem kan vara till hjälp och kan främja ditt projekt? Vem kan ha kunskap, resurser eller kontakter för att vara partner? Vem kan ha invändningar för dina planer?
 •  Ta kontakt med organisationer som arbetar med invandrare. Prata så snart som möjligt med personer som kan informera sina nätverk om det planerade trädgårdsprojektet. Bjud in dem att utveckla projektet tillsammans.
  Ett exempel på en framgångsrik strategi: "Begegnungscafémple"

Hitta ett lämpligt område som utgångspunkt för trädgården

 • Hitta ett lämpligt område som utgångspunkt för trädgården
  • Utrymmet bör vara nära där de flesta trädgårdsmästare / deltagare bor och förhoppningsvis på gångavstånd.
  • Växter behöver jord (direkt odling i marken eller upphöjda bäddar, beroende på marken), solljus och vatten.
  • Du behöver tillräckligt med utrymme för bäddar, trädgårdsredskap, kompost, ett mötes- och festområde och annan infrastruktur som toaletter och en lekplats för barn.
  • Beroende på dina idéer kan du behöva lokaler för workshops, konsultation, matlagning, etc..

Hur man hittar en lämplig plats för den interkulturella trädgården?

 • Tänk på vem som äger eller använder lämpliga tomter:
  • Exempel: kommunen, lokala kyrkor, bostadsrättsföreningar, sociokulturella institutioner, generationsboende, hyresvärdar, miljöcenter, ungdomsföreningar, koloniträdgårdar, lantbrukare eller till och med privatpersoner.
 • Om du inte har någon plats i åtanke, börja med att kontakta kommunen.
 • Om du har ett område i åtanke, ta kontakt med ägaren/ägarna med hjälp av Lantmäteriet.
 • När ni fått kontakt kan det vara bra att ta med sig idéerna till projektet, visa bilder och berätta om erfarenheter från andra städer och platser.

Ni borde nu redan vara en grupp - skapa en plan för hur man involverar fler människor: både trädgårdsmästare och deltagare. Planering bör göras tillsammans med alla intresserade parter. Obligatoriska planeringssteg:

 • Samla önskemål och behov från alla i gruppen: Vad ska vara i trädgården? Finns det saker som många vill ha? Vad som kan orsaka konflikt? Platser att dela önskningar Sammanställ alla idéer:
  • Använd fastighetens tomtkarta/markplan eller rita en egen
  • Dokumentera vad som redan finns där och vad som inte kan ändras
  • Undersök vattensituationen. Finns det redan vatten framdraget eller en brunn på tomten? Kan ni samla regnvatten? Vilka grannar finns?
   • Analysera jorden: Är den odlingsbar? Kan du odla direkt i marken (kontaminering)?
   • Prata med tomtens ägare
 • Direkta grannar kan känna sig störda av ökat buller och "nya människor".
 • Överväg om det kan finnas informella användare i området, inklusive människor med hundar, tonåringar eller barn som möts här eller spelar boll, personer som använder stigar som genvägar osv...
 • För att undvika konflikter med de informella användarna rekommenderas att du besöker "din tomt" vid olika tidpunkter och pratar med de som redan använder den.
 • Informera personer om dina planer, bjud in tidigare användare att vara en del av trädgården.
 • Sätt upp en skylt med grundläggande information så snart som möjligt och glöm inte att lägga till kontaktinformation och en inbjudan att gå med i trädgården.

FÅ DINA DELTAGARE DELAKTIGA

Hur kommer man i kontakt med potentiella deltagare (trädgårdsmästare och trädgårdsanvändare)?

 • Organisera ett informationsmöte för grannar. → Se även här
 • Låt en lista cirkulera där intresserade kan registrera sig.
 • Använd den lokala tidningen eller andra lokala medier för att göra ditt projekt offentligt.
 • Försök att bjuda in en så bred grupp som möjligt till mötet och ha ytterligare möten om det behövs.
 • Om du redan har en tomt, bjud in människor dit.
 • Ha regelbundna öppna möten och publicera datumen. Skapa möjligheter så att människor kan kontakta dig.
 • Informera relevanta institutioner i området om projektet och be dem sprida informationen.

Hur man kommer i kontakt med invandrare?

 • Ta kontakt så tidigt som möjligt med invandrar- och flyktingföreningar, kyrkor, organisationer och potentiella partners som engagerar och arbetar med människor med invandrare.
 • Främja personlig kontakt och förtroende. Volontärer, asylrådgivare och socialarbetare som har kontakt med flyktingar har erfarenheter och kan bygga upp förtroende.
 • Be dem organisera ett informationsmöte eller komma till trädgården tillsammans med invandrare och flyktingar.
 • → Ett exempel på en framgångsrik strategi: ”Grannskapskaféet”

Hur man förklarar den interkulturella trädgården för t.ex. invandrare?

 • Tänk på språkproblem; arbeta med enkla modeller, ritningar och foton. Det kan vara svårt att förklara tanken och värdet av en interkulturell trädgård.
  Tänk på att intresset för trädgårdsskötsel inte nödvändigtvis är invandrarnas fokus. Trädgårdar kan erbjuda mycket mer, vara en plats för möten och lärande.
  Till exempel: ordna fester, ha picknick, laga mat och äta tillsammans, hantverk, workshops, kurser i svenska, kreativa aktiviteter med och för barn eller helt enkelt tillgång till naturen, träffa andra människor och rekreation.
  →  En mängd fantastiska exempel kan hittas här 
 • Bjud in invandrare till fester, picknick, workshops, trädgårdsskötsel eller enbart för att njuta av trädgården.
  →  Organisera en picnic
 • Om ert interkulturellt trädgårdsprojekt fortfarande är på planeringsstadiet så besök befintliga (interkulturella) trädgårdsprojekt tillsammans med gruppen för att presentera och vidareutveckla idén.
  Det finns kanske ett exempel på bästa praxis nära dig?

Tillgång till trädgården

 • Om en interkulturell trädgård ligger på vid ett flyktingboende är det inte lätt för andra i närområdet att delta.
  Ett exempel på en integrerad trädgård vid ett flyktingbpendem 
 • Fråga ansvariga och försök skapa en enkel åtkomst för alla.
 • Tänk på att flyktingarna bor här och respekterar deras rätt till integritet.
 • Interkulturella trädgårdar ligger inte alltid nära flyktingboende. Om trädgården inte ligger inom gångavstånd bör det finnas en plats att plocka upp människor tillsammans. Samlas vid boendet och gå tillsammans till trädgården. Tänk på att inte alla människor kan cykla, så använd kollektivtrafik eller minibussar.

 • Alla interkulturella trädgårdar är olika och alla är inrättade individuellt.
 • God kommunikation behövs. → Se även utbildningsmodul 3: språkutmaningar
 • Det är tillrådligt att visualisera alla inblandade uppgifter (skriva ned / visualisera i grupper) och att tänka på ansvaret.
 • Arbetsgrupper kan skapas för specifika ämnen eller ansvarsområden
 • Ta viktiga beslut gemensamt tillsammans.
 • Det är viktigt att samordningen inte ligger på enbart en person, så att om denna person lämnar projektet kan det ändå drivas vidare.
 • Det finns goda exempel där regler utvecklas gemensamt inom trädgårdsgruppen för att säkerställa god interaktion i trädgården t ex., skötsel av bäddar / tomter, gemensamma utrymmen, vattenanvändning, skötsel av avfallsprodukter, hantering av trädgårdsredskap, tillåtelse att elda/grilla.
 • Diskutera om ni vill ha regler för ett gemensamt språk (vanligtvis värdlandets).
 • Kommunikationsregler (”vad man ska göra, hur man gör, hur man fattar beslut”) är viktiga punkter på projektagendan.
 • Reglerna bör inte vara huggna i sten från början utan anpassningsbara när projektet utvecklas. → Principer för samarbete i aktivitet 
 • Nya trädgårdsanvändare som går med bör ha möjlighet att engagera sig i trädgården med kunskap och idéer och vara med i förändringar och innovationer.

 • Tydliga avtal och information i interkulturella trädgårdar som inte har enskilda tomter om "trädgårdsstatus" är viktigt, t.ex. när / var / vad som görs och vad som fortfarande ska göras.
 • Vissa interkulturella trädgårdar använder sociala medier för att beskriva uppgifter, händelser och framsteg - men inget virtuellt verktyg kan ersätta personlig kontakt!
 • Undvik för många regler och begränsningar: Det är svårt att förstå reglerna och deras tillämpning i olikasituationer. För många oklara regler kan leda till att invandrarna inte vågar göra något själva.
 • Inte alla som är involverade i den interkulturella trädgården har e-post eller smartphones; alla gillar inte att använda sociala medier!
 • “Telefonkedjor” kan vidarebefordra information till dem som inte har e-postadresser eller internetuppkoppling.
 • Gör den viktigaste informationen och policyn synlig i trädgården på en tillgänglig plats (informationstavlor, trädgårdsböcker).
 • Personer kommer bara en eller två gånger: Försök att välkomna alla nya ansikten. Visa dem runt, svara på frågor, fråga dem vad de vill göra. 
  Motivera dem att agera själv.
  Motivera dem att komma tillbaka!

HÅLL VARDAGENS VERKSAMHET IGÅNG

 • Analysera markförutsättningar; tänk över, tillsammans med gruppen potentiella trädgårdsmästare, vilka resurser som behövs. Se även här
 • Planera i olika steg och börja med grunderna (t.ex. bäddens position, jord och underlag, frön och växter, vatten, verktyg). “Tänk low-tech”
 • Skapa en lista med material och prata om vad som verkligen behövs och vad som är mer "trevligt att ha".
 • Tänk över vad som kan anskaffas begagnat och material som kan återanvändas, reparera eller fräscha upp; delat eller lånat.
  → Exempel härpfräschning
 • Involvera människor som kan bidra med material eller tjänster.
 • Utarbeta en budgetplan för nödvändiga investeringar och driftskostnader.→ Du hittar mer information här
 • Fråga lokala plantskolor, närliggande DIY-butiker eller parkförvaltningen i kommunen om de kan sponsra med (underlag, växter, trä, stenar), verktyg och tjänster (t.ex. transporter).
 • Egenfinansiering från besökare; kaffe och kaka för en billig peng, ta ut en liten avgift för workshops och liknande aktiviteter.
 • Leta efter stiftelser, donationer och andra sätt att finansiera verksamheten. Ta reda på vad som är lagligt.
 • Fundera på sätt av crowdfunding

→ Du hittar mer information här.

 • Social integration genom interkulturella trädgårdar har bäst utvecklingspotential när det finns personer som har tid och kunskap att samordna och utveckla projektet. Uppgifterna kan varierta och ibland kan det vara svårt att göra allt på frivillig basis. Uppgifter väntar på att bli medvetna om, förstått och fördelat. Men inte alla kan och vill bidra i samma utsträckning, och inte alla har förtroende för sina förmågor.  ÅK, Här Distribuera uppgifter: projektkoordinering; inbjudan till möten; medling; PR & information; främja; lobbying; nätverkande och initiativtagare till samarbete; insamling av medel; trädgårdskompetens; aktivitetsplanering för social integration utöver trädgårdsskötsel.
 • Kommunicera internt och externt, hantera konstruktivt konfliktsituationer. → Modul 5
 • I interkulturella trädgårdar är personlig kontakt och förtroende viktigt. Att arbeta med invandrare kräver förståelig information och stöd samt ständig uppmuntran och hjälp till invandrarna.
 • I vissa länder kan det vara svårt att samla in pengar för betald personal för samordningen: hitta deltidsarbetare och frilansare.
 • Koordinatorer och team på frivillig basis bör tänka på hur mycket tid de kan "investera" i projektet och anpassa planer och mål.
 • Hitta fler människor som kan och vilja vara med i organisationsstyrelsen. Fråga trädgårdsmästare, andra trädgårdsanvändare och samarbetspartners om de kan ta på sig specifika uppgifter.
 • Erbjuda praktikplatser och få kontakt med skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner.
 • Arbeta tillsammans med volontärbyråer och relevanta plattformar.
 • Regelbundna möten är en möjlighet för trädgårdsmästarna och gruppen att träffas, få information, ställa frågor, diskutera, besluta och planera uppgifterna och det praktiska arbetet som ska utföras. Börja eller avsluta med mat som ett extra incitament att delta i dessa möten.
 • Organisera vanliga "trädgårdsdagar" en gång i veckan eller två gånger i månaden som användarmöten. →  Exempel på ”Open Garden Days”
 • I trädgårdar där migranter driver sina egna tomter är det viktigt att de människor de känner eller människor som välkomnar (nya) migranter är där vid fasta tider så att de inte känner sig förlorade. Tänk på att möten och avtal inte alltid följs, tider förstås och efterlevs annorlunda i olika kulturer.

 • Använd synliga, aktuella skyltar, banners eller väderbeständiga affischer. Placera dem på offentliga platser i närheten (distriktsbibliotek, kyrkor, grannskapsinitiativ) och be dem att fylla flygblad.
 • Skapa en projektwebbplats med ett nyhetsbrev och en projekt-kontakt-e-postadress och - enligt dina målgrupper - använda sociala medier och hålla den uppdaterad. Var uppmärksam på foton. Se till att du följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Håll kontakterna med pressen från början. Informera distriktsbulletiner, lokala dagstidningsredaktörer och kyrktidningar.
 • Be om alla mediekontakter eller länkar eller inspelningar - oavsett om det är radio, TV, online eller tryckt media. Du kan använda dessa material och länkar för PR och för ansökningar om bidrag.

Kommunikation med migranter i gruppen

Kommunikationskanaler

 • Använd direkt kommunikation i små gruppsamtal direkt i trädgården.
  Använd anslagstavlor där den viktigaste informationen är lätt att förstå på landsspråket eller flerspråkiga språk. Översättningsappar på smartphones kan vara till hjälp.
 • Kom överens i gruppen om en gemensam social messenger-app och hur man kan hålla kontakt med människor som inte använder det.

 • För att etablera den interkulturella trädgården som en plats för alla, öppnar samhället upp och tänker på aktiviteter utöver trädgårdsskötsel. Social integration behöver utbyte och mötesmöjligheter på en ansiktsnivå.
 • Snabba idéer för aktiviteter Visa filmer, värdkonserter, läsningar, workshops och öppna diskussioner; aktiviteter för barn; erbjuda oinvolverade grannar om dagen för att använda trädgården för rekreation och grillar; skapa regelbundna matlagningsdagar där trädgårdsmästarna kan laga delikatesser i sina hemländer; bjuda in biodlare att installera några bikupor; bjuda in språkskolor och andra relevanta initiativ som kan vara intressanta för migranter och flyktingar. Det finns inga gränser för utbudet av alternativ!!!
   Bra exempel finns här.

UTVECKLA OCH UPPRÄTTHÅLLA DITT FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT

 • Interkulturella trädgårdar är deltagande projekt. Diskutera och besluta tillsammans hur trädgårdsmästarna och gruppen vill använda trädgården och hur trädgården ska utvecklas vidare.
 • Tänk på frågor som: Vem tar hand om trädgården under semestern? Vad händer med skörden?
 • Finns det en trädgårdsteknik som gruppen gillar att följa? t.ex. permakultur → Permakultur trädgårdsskötsel 
 • Använd vintersäsongen för att utvärdera trädgårdsinfrastrukturen när den är mindre upptagen.
  t ex .: Är all utrustning i ordning?
  Är stigar mellan sängarna tillräckligt breda? Behöver du öka / minska antalet bäddar? Körs gruppkommunikation tillfredsställande? Är aktiviteter eller evenemang välbesökta?
 • Skapa årliga budgetplaner Kommande investeringar och driftskostnader; kommande kostnad för specifika aktiviteter; kostnader för trädgårdskoordinering; personalkostnader.
 • Inkludera alla eventualiteter i gruppen för att undvika oförutsedda utgifter.
 • Be erfarna samarbetspartners i andra trädgårdsprojekt, politiker eller andra organisationer om tips om var du kan ansöka om finansiering.
 • Sök på internet: det finns nyhetsbrev och finansieringsdatabaser; leta efter lämpliga stiftelser, relevanta meddelanden och priser.
 • Formellt följer strikt specifikationerna i finansieringsprocessen; tveka inte att kontakta myndigheter eller sponsorer direkt per telefon.

 • Nätverk och samarbete är nödvändigt för att
  • göra den interkulturella trädgården ännu bättre känd och locka fler trädgårdsmästare, trädgårdsanvändare och anhängare
  • lära dig, där du kan få, dela eller låna ut material
  • lära känna om du kan använda andras rum under vintern eller för möten, matlagningsevenemang eller andra aktiviteter
  • informeras och delta aktivt i grannskap / samhällsfrågor
  • vara en del av stödkretsen för flyktingar och migranter; aktivera support vid behov

Analysera vilken typ av nätverk som redan finns och bestäm var du vill och kan vara en del. Tänk på dina tidsresurser och de fördelar du och ditt projekt kommer att få ut av det!

Frågor för självreflektion

 • Vilka är orsakerna till att min interkulturella trädgård ska finnas och vilka ämnen och grupper av människor vill vi ta itu med i trädgården?
 • Vilka intressegrupper som påverkas av driften av den interkulturella trädgården och finns det konkurrensmål för dessa grupper?
 • Vilka frivilliga, föreningar eller andra intressenter som aktivt kan stödja förvaltningen och organisationen av den interkulturella trädgården?
 • Vilka ytterligare färdigheter behöver trädgårdsledningen eller organisationsteamet för att utveckla för att upprätthålla den interkulturella trädgården på ett hållbart sätt?

Kort kunskapstest för trädgårdsförvaltare. Förstod du utbildningsmodulen?

TOP