Permakulturell trädgård

PDF

Gemensam produktion av hållbar odling efter principen om permakultur.

“Eftersom driften av permakultur trädgården är mycket tids och arbetskrävande krävs det bra överenskommelse mellan trädgårdsanvändarna. På grund av de många timmarna som de arbetar tillsammans lär de känna vandra på ett bra sätt.”

Beskrivning av aktiviteten

Det finns en grupp människor som är engagerade i odling av grönsaker enligt permakulturens regler, vilket innebär att “de arbetar med naturen och inte mot naturen”. Det finns ingen användning av bekämpningsmedel och ingen användning av konstgjorda gödningsmedel. Växtproduktionen utförs med grön gödsel och naturmaterial såväl som med lämpliga växter. Allt passar ihop och skyddar också mot skadedjur. Vatten hanteras också på ett sådant sätt att det motsvarar de naturliga förhållandena. Eftersom det är en av de mest arbetsintensiva aktiviteterna i hela trädgården är hjälp från flyktingfamiljen och andra trädgårdsanvändare mycket värdefull. De skördade grönsakerna används nästan uteslutande till vanliga matlagningsaktiviteter i trädgården eller får dom som hjälper till i trädgården dem. Överskott fördelas också inom kyrkans församling.

Kompetenser och utbildningsbehov

Jämfört med andra aktiviteter är grundläggande kunskaper och krav mycket höga. Det finns en kärngrupp av människor som är intresserade och arbetar inom permakultur området. Det finns en person som inte har varit i trädgården så länge som har den högsta tekniska kunskapen och erfarenheten inom permakultur. Han är en expert och ger några förslag på teman till trädgården, men han organiserar inte allt. Alla andra måste alltid lära sig nya saker för att vidareutveckla permakulturen.

Steg för genomförandet av verksamheten

Detta är en mycket specifik aktivitet inom trädgårdsarbete. Starta en permakultur trädgård kräver stor investering i markberedning. Speciell kunskap och expertis är oumbärlig.

Arbetskraften som är involverad i odlingen måste övervägas. Eftersom en nyckelperson inte alltid kan vara där, är det viktigt att flera lär sig de grundläggande kunskaperna och de specifika färdigheterna.

När ett kärnteam har bildats är det viktigt att organisera de nödvändiga arbetsintensiva aktiviteterna så att de genomförs under säsongen. Under säsongstoppar kan enkla aktiviteter utföras med ytterligare resurser som trädgårdsmästare eller intresserade invandrare.

Varje år kan erfarenheterna från tidigare år användas. Samtidigt får alla trädgårdsanvändare delta i permakultur trädgården med egna idéer (till exempel nya grödor, alternativa odlingsmetoder).

Material och metoder

Infrastruktur:
Framgången av denna aktivitet från trädgårdsmästarens synvinkel beror starkt på förutsättningarna. Vad som behöver göras här är att skapa utveckling av jordfruktbarhet och ha grundläggande kunskaper om permakultur och för detta behöver du en stor expertkunskap. Om människor experimenterar sig kommer det att ta längre tid att etablera växterna.

Material och mänskliga resurser:
Mycket material utifrån trädgården krävs t.ex. trädgårdsredskap, ekologiskt halm, träavfall och hästgödsel från ekologiska gårdar. Specifik erfarenhet, till exempel förståelse av att aktivt kol behövs. På grund av en stor mängd manuellt arbete (t ex jordbearbetning, odla) ergonomisk utrustning och kunskap om hur man använder den är välkommen.

Tid/arbetsbelastning:
Permakultur trädgården är en viktig del av hela trädgården. Mängden tid och arbetsbelastning är mycket hög beroende på säsongsarbete. Eftersom de viktigaste personerna som ansvarar för permakultur trädgården inte har tid att ta hand om trädgården varje dag, är familjen som bor i trädgården involverad i att underhålla trädgården. Detta ansvar är mycket viktigt för dem och ökar bemyndigande och integration.

Kostnader:
Höga investeringskostnader att bygga trädgården på grund av höga krav på markkvalitet och fertilitet. växthus, material och andra anläggningar avseende permakultur sektionen donerades av trädgårdsföretag eller skaffades till ett reducerat pris.

Lärandemål för deltagarna

Trädgårdsanvändare i permakultur sektionen: “Min inlärningskurva om permakultur och alternativa odlingsmetoder är väldigt brant. För tre år sedan visste jag nästan ingenting om permakultur. “För att snabbt öka min kunskap och har vi organiserat seminarier med externa experter, och det finns ett utbyte med andra permakultur trädgårdar i Hamburg. Både invandrarfamiljen som bor i trädgården och invandrare som besöker trädgården har ingen erfarenhet av hållbara permakulturodlingsmetoder. Hanteringen av naturen och värdet av mat lärs ut. Friheten i trädgården att utforma egna projekt och till exempel att använda sitt eget paket för odling, ger migranter en ansvarsfull uppgift och ger dem möjlighet att fatta sina egna beslut.

TOP