Informationsguide över länder

Läs våra handböcker för karriärvägledning och tillgång till offentliga tjänster för invandrare

«Guiden är en användbar uppsättning resurser som trädgårdsförvaltaren kan använda för att hjälpa migranter som nyligen anlände till sitt nya land. Hitta massor av information som hjälper dig att få nykomlingar att känna sig som hemma och en del av deras samhälle!»

Huvudsyftet med denna guide, utvecklad av UGAIN-projektpartners, är att ge chefen för en interkulturell trädgård, icke-statliga organisationer, föreningar och alla som är intresserade, befintliga resurser för uppmärksamhet av den kollektiva invandrare som kommer till våra länder, på jakt efter nya möjligheter och försöker främja deras fullständiga integration i samhället.

EU-medborgare står inför en aldrig tidigare sett migrationsutmaning av okända dimensioner och komplexitet, så denna handbok är avsedd att tjäna som en referens när de underlättar social integration av dessa individer. I många fall orsakar okunnighet om den befintliga resursportföljen att vi missar möjligheterna att vägleda och hjälpa invandrarbefolkningen, som, särskilt i början av sin migrationsresa, behöver vägledning fokuserad på att lösa sina problem.

Vi har delat in manualen i sju delar med en bilaga, där varje sektion svarar på de specifika och allmänna behoven i det dagliga livet i Europa, med motsvarande tillgängliga resurser. På grund av den stora mångfalden och komplexiteten i de ärenden som ska behandlas, har varje partner i UGAIN-projektet utvecklat guiden enligt reglerna och egenskaperna i värdlandet, efter ett gemensamt mönster för att kunna erbjuda en komplett och användbar manual, som inte har skapats med avsikt att vara uttömmande eller lösa alla tvivel som kan uppstå i en interkulturträdgård, men erbjuder allmän information och referensinformation där vi kan stödja branschens yrkesmän vid behov.

Slutligen, med betoning på det hopp som denna guide härleds från, resultatet av många års arbete från de deltagande partnerna, med stark social karaktär och i hopp om att stödja de drömmar som ofta stannar på vägen, så att de en dag kan bli verklighet .
Länkar som presenteras nedan uppdateras till slutdatum för UGAIN-projektet (maj 2020). Om adressen inte längre är aktiv, vänligen kontakta organisationen som ansvarar för den sida som beskrivs i början av varje länk.

LÄS GUIDEN FÖR DITT LAND

TOP