Bästa exempel

Att lära av koncept med bästa exempel

Ett urval av framgångsrika trädgårdar och effektiva aktiviteter i olika europeiska länder ger största möjliga upplevelse för användare av lärplattformen. Få en uppfattning om de verkliga upplevelserna från chefer och användare av samhällsträdgårdar som framgångsrikt implementeras och drivs!

Valt bästa exempel - Trädgårds- och trädgårdsaktiviteter från fem europeiska länder utvecklades från platsbesök och djupintervjuer med chefer, medlemmar och migranter i trädgårdarna. Förutom strukturen och fakta om trädgårdarna själva, fokuserades också erfarenheterna och utmaningarna på förfaranden och policyer och insatserna för att inkludera insatserna. Resultaten sammanfattades på ett strukturerat sätt så att en heltäckande bild av organisationerna och trädgårdarna visas.

I avsnittet "Bästa exempel" finns det ett val om du vill bläddra igenom de 16 utvalda trädgårdarna eller genom de 33 aktiviteterna i dessa trädgårdar. Det är möjligt att växla fram och tillbaka mellan trädgårdarna och deras aktiviteter när som helst.

Klicka på symbolen "trädgårdar" nedan för att öppna en karta över Europa och ytterligare en illustrerad lista över trädgårdar med bästa exempel i Österrike, Tyskland, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Både kartan och trädgårdslistan kan visa enskilda trädgårdar för att lära sig mer om dem. Varje trädgårdsbeskrivning är tydligt strukturerad för enkel orientering. Förutom en kort beskrivning av trädgården finns det bilder från trädgården, en länk till trädgårdswebbplatsen (om tillgänglig) samt direktlänk(ar) till specialaktiviteter som utförs i denna trädgård (→ bästa praxisaktiviteter ).

Unika uttalanden från intervjuade chefer och användare av trädgårdarna om deras specifika upplevelser kan ses när du rullar ner. Mer detaljerad information finns på trädgården (exakt plats, trädgårdsbeskrivning) och om integrationsmetoder som erbjuds av respektive trädgård. Växla mellan dessa två flikar finns i en liten menylista på den vänstra sidofältet.

Fliken om social integration och empowerment av migranter är indelad i avsnitten "Detaljer om initiativet", "Chanser / möjligheter" och "Utmaningar / hot" för bättre förståelse. Den insamlade informationen om varje trädgård kan också laddas ner som en utskrivbar pdf på varje trädgårdsbeskrivningssida.

Välj ikonen 'aktiviteter' nedan för att komma direkt till översikten över de olika aktiviteterna i trädgårdarna. De flesta av aktiviteterna kan också direkt tilldelas en av trädgårdarna med bästa praxis som visas på denna lärplattform. Totalt har 33 aktiviteter delats upp enligt följande huvudkategorier:

  • Konst och hantverk;
  • Matlagning och gastronomi;
  • Trädgårdsarbete;
  • Social interaktion;
  • Utbildning.

Kategorierna kan lätt minskas med hjälp av en filterinställning som ligger ovanför valet av aktiviteter.

Dessutom visar små ikoner i aktivitetsförhandsvisningarna aktiviteter som är särskilt relevanta för två viktiga aspekter av social integration:

Stärkande av migranter

Språkinlärning

Lär dig av bästa exempel och inspireras att skapa dina egna idéer och möjligheter för social integration!!

TRÄDGÅRDAR

AKTIVITETER

TOP