Utbildningsmoduler

Välkommen till UGAIN-projektets utbildningsmoduler

Dessa moduler har mycket relevanta ämnen om att starta eller driva en gemenskap och trädgård. Var medveten om de färdigheter som krävs för nuvarande och framtida trädgårdsförvaltare såväl som utmaningarna i gemenskapens trädgårdar.

Innan du tittar på modulerna, här är en översikt över alla fem utbildningsavsnitt och en kort introduktion om hur du använder dem.Gå igenom denna introduktion noggrant för att få så många färdigheter och så mycket kunskap från modulerna som möjligt. Beroende på dina behov som trädgårdsansvarig finns det följande alternativ för att använda modulerna.

  • Du kan snabbt bläddra igenom de fem modulerna för att få en översikt över innehållet och sedan titta igenom de ämnen som du verkligen behöver veta.
  • Du kan gå igenom alla moduler steg för steg, eftersom innehållet har sammanställts utifrån de viktigaste utmaningarna och ämnena som identifierats under UGAIN-projektet och därför ges ett brett spektrum av viktig kunskap. Inte allt kommer att vara relevant för din nuvarande situation - men kanske kommer det att vara i framtiden.
  • Du kan gå igenom modulerna på egen hand eller göra det i en grupp och utbyta dina resultat eller åsikter om den information som tillhandahålls.

Vi valde ämnena och skapade utbildningsmodulerna så att de kan användas av trädgårdsförvaltare över hela Europa så att de kan ge en så stor fördel för en mängd läsare som möjligt. Utbildningsmodulerna ger ett brett utbud av allmän information om att hantera samhälls- och interkulturella trädgårdar med alla organisatoriska, kulturella och interpersonella utmaningar, samt vissa specifika aspekter. Vi rekommenderar att du studerar kurserna intensivt och inte rusar igenom dem.

För att göra det enklare för trädgårdsansvariga att arbeta med modulerna följer alla fem enheter samma struktur. Efter att ha startat en av modulerna, är en vänstersidig enkel menystruktur vägledning genom innehållet.

  • Introduktionen ger en kort överblick över modulens huvudämnen, kunskaper, lärda färdigheter och lämpliga attityder när du arbetar med denna utbildningsmodul.
  • Modulinnehållet visar de specifika kapitlen i utbildningsinnehållet. Bläddra bland ett av de fyra kapitlen eller följ ordningen på underämnen.
  • Reflektioner och självbedömning använder en kort frågesport för att upprepa kunskapen i kapitlen eller använda reflektionsfrågor för att bättre relatera innehållet i modulen till ditt eget projekt eller situation.
  • Referenser & Länkar: Det här avsnittet innehåller ett urval av litteratur och intressanta länkar för ytterligare läsning om specifika ämnen i modulen.

Användningen av modulerna underlättas av en intuitiv menynavigering. På grund av det stora antalet direkta i-modullänkar är det möjligt att snabbt byta till de andra modulerna eller till andra relevanta webbplatser på Lärningsplattformen. Kunskapen från de fem utbildningsmodulerna kan kompletteras mycket väl med den landsspecifika informationen i Landsinformationsguiden.

Ha kul genom att bläddra igenom utbildningsmodulerna!!

TOP