Sammanfattande rapport

Nuvarande situation för gemenskapens trädgårdsprojekt

Gemensamma och interkulturella trädgårdar samlar människor från alla delar av samhället inklusive lokala samhällen, migranter och flyktingar. Dessa trädgårdar är ofta del av samhällsprojekt och ger möjligheter att främja social integration av migranter och flyktingar. Gemensamma trädgårdar ger en säker miljö där människor kan interagera med varandra. I Europa ökar antalet samhälls- och interkulturella trädgårdar stadigt. Den sammanfattande rapporten innehåller information om historien och den aktuella situationen för gemenskapens trädgårdsprojekt i Tyskland, Spanien, Österrike, Sverige och Storbritannien. Den belyser möjligheter och utmaningar för utbildning och social integration i respektive länder.

01
Stadsodlingar är inte ett nytt fenomen, men har utvecklat en ny dynamik på 1960-talet.
02
Miljöfördelar och en positiv inverkan på social sammanhållning i grannskapen ses som lika viktiga som livsmedelsproduktion och tillgång till mark och lokal hälsosam mat för alla.
03
Trädgårdar kan fungera som områden för möten för människor från olika kulturer och sociala bakgrunder. De erbjuder ett utrymme för lärande och ömsesidigt utbyte.
01
Stads- och interkulturella trädgårdar finns i olika storlekar och former
02

Stöds av volontärer från lokala samhällen.

03
Dessa trädgårdar bygger säkra miljöer för flyktingar och asylsökande och hjälper till att forma ett mångkulturellt samhälle.
04
Språk och kultur firas.
01
Rättsliga ramar, brist på utrymme och resurser är yttre hinder för att upprätthålla trädgårdar för social integration.
02
Vissa trädgårdar har problem med rasism och trauma.
03
Terapi genom trädgårdsaktiviteter är viktigt.
04
Att laga mat tillsammans skapar sammanhållning.
01
De flesta trädgårdar erbjuder informella möjligheter till lärande för vuxna (trädgårdsaktiviteter, matlagning, reparationsverkstäder).
02
Huvudhinder för att genomföra formella inlärningsaktiviteter är brist på personliga och ekonomiska resurser.
03
Att bygga vänskap är viktigt.
04
I trädgården förbättrar man sina språkkunskaper och ökar förtroendet och förbättrar psykisk och fysisk hälsa.
05
Hinder för inlärning och deltagande i allmänhet är språkbarriärer och ofta svåra personliga situationen för invandrare.
06
Trädgårdar erbjuder också utrymme, spel och lärande för barn.
07
Det finns brist på medvetenhet om tillgängliga lärande resurser som är gratis.
01
Stadsodlingar erbjuder ekologiska, trädgårdsodling, praktiska och informella inlärningsmöjligheter.
02
Dessutom är de utrymmen för nätverksbyggande och aktivt medborgarskap.
03
Förbättrade kostvanor genom lokal matproduktion och terapeutiska fördelar genom kontakt med naturen är fördelar med stadsträdgårdar.
04
Med rätt ekonomiskt stöd kan trädgårdarna utveckla en stor potential för sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.
TOP