Social integration av migranter i stads- /samhällsträdgårdar

Stärka och utbilda migranter i stads- /samhällsträdgårdar

Stads- /samhällsträdgårdar som har en gemensam plats för interaktion

PREV
NEXT

Väkommen till UGAIN träningsapp. Vårt material är riktat till trädgårdskoordinatorer som är intresserade av att skapa gemensamma ytor i samhället för interkulturell, inkluderande och ekologisk samexistens. Med UGAIN får vi alla ett värde av ökad integration! Genom denna plattformen kommer du att kunna:


1. Få nya idéer om hur man förvandlar städer och trädgårdar till mötesplatser för social integration och vägledning för migranter.
2. Få kunskap och erfarenhet från utvalda goda metoder i hela Europa.
3. Kunna skapa en gemensam grund för samverkan mellan alla trädgårdsmästare oavsett bakgrund, vilket kommer att hjälpa till att bygga kulturell förståelse och acceptans.
4. Hitta förslag på hur man kan stärka migranter genom att ge dem information och färdigheter som gör dem mer attraktiva för potentiella arbetsgivare och ger dem bättre tillgång till sociala tjänster i deras land.

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa 'introduktionen' till vår utbildning och sedan kontrollera utbildningsmaterialet nedan.

INTRODUKTION

UGAIN-projektet ger frivilligorganisationer, lokala myndigheter och nya eller befintliga trädgårdsansvariga i samhället utbildning och stöd för att omvandla ett grönområde till en mötesplats för lokalbefolkningen och migranter, främja social integration och kulturutbyte.

SAMMANFATTANDE RAPPORT

I det här avsnittet hittar du information om historien och den aktuella statusen för gemenskapens trädgårdsarbete i Tyskland, Spanien, Österrike, Sverige och Storbritannien.

Få mer information från dessa länder och få en överblick över gemenskapens trädgårdsskötsel i Europa!

BÄSTA EXEMPEL

Ett urval av framgångsrika trädgårdar och effektiva aktiviteter i olika europeiska länder ger största möjliga upplevelse för användare av lärplattformen.

Få en uppfattning om de verkliga upplevelserna från chefer och användare av samhällsträdgårdar som framgångsrikt implementeras och drivs!

UTBILDNINGSMODULER

Dessa moduler har mycket relevanta ämnen om att starta eller driva en gemenskap och trädgård.

Var medveten om de färdigheter som krävs för nuvarande och framtida trädgårdsförvaltare såväl som utmaningarna i gemenskapens trädgårdar.

LANDS INFORMATIONS GUIDE

Guiden är en användbar uppsättning resurser som trädgårdsförvaltaren kan använda för att hjälpa migranter som nyligen anlände till sitt nya land.

Hitta massor av information som hjälper dig att få nykomlingar att känna sig som hemma och en del av deras samhälle!

Partners

VÅRA

MÅL

  • Att uppmuntra och stödja användningen av stads- och gemensamma trädgårdar som mötesplats för social integration och vägledning av invandrare.
  • Att dela med sig av kunskap och god praxis.
  • Att ge en gemensam grund för samspelet mellan invandrare och lokalbefolkningen, vilket kommer att bidra till att öka kulturens förståelse och acceptans.
  • Att bemyndiga migranter genom att ge dem färdigheter som gör dem mer attraktiva för potentiella arbetsgivare och ger dem bättre tillgång till sociala tjänster i mottagarlandet.
TOP