Introduktion

Riktlinjer för användning av träningsplattformen

UGAIN-projektet ger frivilligorganisationer, lokala myndigheter och nya eller befintliga trädgårdsansvariga i samhället utbildning och stöd för att omvandla ett grönområde till en mötesplats för lokalbefolkningen och migranter, främja social integration och kulturutbyte.

För detta ändamål följer de olika komponenterna i lärplattformen en logisk struktur. Plattformen är strukturerad på ett sådant sätt att användaren gradvis kan förbättra sina kunskaper och färdigheter. Denna struktur kan också hittas i plattformens allmänna meny (se rubrikmeny). För att få ut så mycket som möjligt av potentialen i denna inlärningsplattform rekommenderas att du följer denna struktur (men du kan växla mellan kategorierna när som helst). Du kommer att märka att många av innehållet också är sammanlänkade inom plattformen. Du kan ändra språket (engelska, tyska, spanska, svenska) när som helst och på valfri plattforms sida.

Efter att du har läst denna INLEDNING med riktlinjer för användning av plattformen, hittar du en detaljerad överblick över situationen för urbana trädgårdar, social integration och ledarskap och vägledning för migranter i SAMMANFATTNINGEN. Rapporten (tillgänglig på fyra språk) ger en översikt över flera enskilda trädgårdsprojekt i de fem deltagande projektländerna, som har analyserats mer detaljerat.

I avsnittet BÄSTA EXEMPEL valdes en serie initiativ och effektiva aktiviteter i gemenskapsträdgårdar i fem europeiska länder och illustrerades i detalj för att erbjuda användare av lärplattformen det största möjliga utbudet av upplevelser och framgångsrika koncept. Du får djupgående intryck av faktiska erfarenheter av chefer och användare av samhälls- och interkulturella trädgårdar som framgångsrikt implementeras och hanteras. Efter översikten över olika möjliga trädgårdsprojekt finns det fem tematiskt olika UTBILDNINGSMODULER som är många tips och förslag om hur man hanterar relevanta ämnen kring driften av samhällsträdgårdar och hur man kan interagera med de inblandade. Förutom det förberedda innehållet i modulerna finns det en möjlighet att självtesta för att se om eleven har förstått innehållet eller att reflektera över hur ett samhällsträdgårdsprojekt bäst kan dra nytta av informationen i modulerna.

Slutligen ger LANDSINFORMATIONSGUIDER chefer för samhällsträdgårdar eller liknande som arbetar med migranter, landsspecifik information och ytterligare länkar till institutioner eller organisationer som erbjuder expertis och hjälp för inkluderingsarbete eller ger information för utbildning och vägledning för migranter i sociala projekt.

För alla komponenter i lärplattformen ges information i en omfattande och användarvänlig design. Alternativt kan alla resultat från UGAIN-projektet enkelt laddas ner som pdf-fil.

Vi hoppas att du gillar att använda plattformen !! 

Anteckningar om terminologi: på träningsplattformen används ofta "flyktingar" och "migranter" på liknande sätt på grund av olika juridiska bakgrunder i varje samarbetsland. Även om de trädgårdar som beaktas i detta projekt inte alla finns i stadsområden, används termerna 'urban garden', 'community garden' och 'intercultural garden' synonymt.

TOP