MODUL 2
Ömsesidig respekt i en interkulturell trädgård

Överblick:

Denna modul handlar om ömsesidig respekt i en interkulturell trädgård, inklusive barn, att vara medveten om könsproblem och andra hinder och acceptera och omfamna olika kulturer. Denna modul sätter ett särskilt fokus på följande:

 • Att se till att människor som är engagerade i den interkulturella trädgården kan vara bidragsgivare och samarbetspartners i trädgårdarna. 
 • Att förstå fördelarna med mängden kunskap och erfarenhet som migranter kan ge.
 • Att utforska nyckelidéer och sätt att övervinna några av hindren för inkludering.

Kunskap

 • Vikten av partnerskap
 • Skydd
 • Skapa Möjligheter

Kompetens

 • Övervinna barriärer
 • Kommunicera och Dela
 • Attityder
 • Stödja andra interkulturella trädgårdar för att välkomna migranter till deras utrymme 

Ömsesidig respekt kan förstås som att leda människor att kommunicera med varandra på ett sådant sätt att de skapar gemensamma livsområden och interaktion även om skillnader finns. (DeLue, 2006).

Migranter saknar ofta välkomnande platser där de kan interagera utanför hemmet eller deras arbetsmiljöer. Interkulturella trädgårdar kan erbjuda ett utrymme där ömsesidig respekt spelar en viktig roll. Interkulturella trädgårdar, samla människor och familjer från olika kulturer och skapa en plats där alla är viktiga och har något att ge. Interkulturella trädgårdar kräver och sköter respekt för respekt.

Vad är situationen i trädgårdar som gör ömsesidig respekt till ett viktigt ämne?

Interkulturella trädgårdar är en plats där ömsesidig respekt antas automatiskt hända, men konflikt mellan trädgårdsanvändare kan vara ett problem på grund av de ofta svåra, stressande och ibland kaotiska liv som deltagarna leder på grund av deras omständigheter, och ibland kan konflikten mellan samhällen spillas över in i gemenskapens trädgård. Det kan också finnas en brist på förståelse från lokala trädgårdsmästare.

Volontärer och personal i den interkulturella trädgården kan upptäcka att de måste förmedla och ingripa mellan parterna för att behålla freden. Problem med mental hälsa och instabilitet kan också spela en roll i att skapa en brist på ömsesidig respekt. Den här modulen tittar på några av frågorna och hur de kan hanteras.

PARTNERSKAPS BETYDELSE FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ÖMSESIDIG RESPEKT

Över hela Europa finns fantastiska organisationer, ofta små välgörenhetsorganisationer, som ger viktigt stöd till migranter. Detta kan inkludera drop-in-center, bostadsrådgivning, mentalhälsostöd, juridisk rådgivning, integrationsprojekt etc. Samarbete med en flyktingorganisation kan vara avgörande för att få kontakter med människor och för löpande råd och stöd för din trädgård om ömsesidig respekt.

Vissa samhällsträdgårdar erbjuder dedikerade sessioner för migranter, vanligtvis i partnerskap med en flyktingorganisation, medan andra inbjuder migranter i deras område att delta i regelbundna sessioner, delta i evenemang eller bara ansluta i. Lärande från befintliga trädgårdar som redan har framgångsrikt arbetat med och att skapa en möjlighet till ömsesidig respekt i deras trädgård är viktigt.

Ta reda på om det finns en lokal organisation som erbjuder utbildning till din organisation eller arbetar med migranter som kan hjälpa dig att förstå mer om några av de problem som migranter måste möta. Lokala flyktingorganisationer och andra kan hjälpa dig att bädda in en praxis och en kultur med ömsesidig respekt och förståelse. De kan erbjuda ytterligare kompetens och support om du stöter på en okänd situation eller problem som du behöver råd om.

Att förstå dessa frågor och hur andra interkulturella trädgårdar har hanterat dem är det första steget för att bättre förstå hur man kan säkerställa en interkulturell trädgård där ömsesidig respekt är viktig. Peer to peer learning är ett utmärkt sätt att få denna kunskap.

"Att arbeta med asylsökande och flyktingar ger dem möjlighet att lära oss, snarare än tvärtom; många människor vi arbetar med har djup erfarenhet av att växa"

SKYDD SOM EN DEL AV ÖMSESIDIG RESPEKT

En del av ömsesidig respekt är också att ha en bättre förståelse för de situationer som människor befinner sig i och sedan veta vad de ska göra om människor är i nöd. Att ha kunskap om var man kan skylta människor om de är i kris innebär att du kommer att kunna hjälpa dem att hitta den hjälp de behöver även när du tillhandahåller den hjälp som ligger utanför räckvidden för dig eller din grupp. På alla områden kommer det att finnas lokala grupper och några nationella organisationer som kanske kan erbjuda support och råd som anges i vår landsinformationsguide.

Att skydda alla inblandade är väsentligt, särskilt för frivilliga och migranter som kan vara särskilt utsatta eller utsatta för exploatering. Som ett minimum rekommenderar vi följande:

 • Alla grupper har en skyddspolicy som passar den typ av aktiviteter / tjänster du levererar (och tar hänsyn till alla inblandade eller som kan komma i kontaktmed gruppen). Denna policy kommer att säkerställa att alla förstår problemen och reglerna.
 • Se till att policyn förklarar varför vissa volontärer kan vara särskilt utsatta.
 • Se till att alla volontärer är medvetna om, och har tillgång till, skyddspolicyn och se till att de vet att eventuella problem kommer att hanteras i enlighet med policyn.
 • Alla volontärer och serviceanvändare ska veta vilka skyddsledarna är och deras kontaktuppgifter.
 • Om du har en ledningskommitté / styrgrupp / styrelse etc., borde de alla vara medvetna om policyn och deras ansvar

För mer information se här: https://cityofsanctuary.org/resources-for-groups/safeguarding/

ATT ÖVERVINNA BARRIÄRER

Det kan finnas ett antal hinder för att säkerställa att den interkulturella trädgården har en kultur av ömsesidig respekt. Att övervinna dessa hinder kanske inte alltid är lätt och kan kräva ytterligare utbildning av personal och frivilliga samt att få en större förståelse för de typer av situationer som migranter har varit tvungna att uthärda. Vissa av dessa hinder och hur man hanterar dem studeras vidare i den här modulen.

Vissa migranter delar en historia med flera traumor som kan visas på många olika sätt och medan det i vissa människor kanske inte är uppenbart är det viktigt att vara medveten om några av tecken på stress och ha en tydlig process om du behöver stödja någon.

Om du inte har specifik träning rekommenderas det vanligtvis inte att försöka stödja någon som är i kris eller visar tydliga tecken på trauma.

Om du befinner dig i den här situationen är det viktigt att:

 • Var känslig för kulturella faktorer, till exempel rädsla för skam eller förnedring att avslöja självmordstankar.
 • Ta personen på allvar men känn inte att det är ditt ansvar att stödja dem direkt om du inte är utbildad och säker på att göra det.
 • Förklara att du har ett ansvar att hjälpa. Fråga om de har en psykiatrisk professionell som du kan kontakta. Om de inte gör det kan du kontakta deras läkare polisen eller ett sjukhus. Kom ihåg att alla har rätt till sjukvård oavsett immigrationsstatus
 • Ha kontaktinformation för hjälplinjer som Samaritan International tillgängliga.
 • Att vara tydlig om dina personliga och professionella gränser är avgörande.
  För mer information se här:
 • https://health.cityofsanctuary.org/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/CoS-Mental-Health-Resource-Pack-digital.pdf

Att vara utblottad innebär att någon inte har några pengar och ingenstans att bo. Asylsökande får inte alltid arbeta och kan bli utblottade när ekonomiskt stöd stoppas. Många vägrade asylsökande har svårt att få tillgång till vanliga härbärgen och kan drabbas av fördomar särskilt om de är hemlösa. Utblottning kan också förvärra psykiska och fysiska hälsoproblem och människor utan fast bostad kan ha svårt att få det stöd de behöver.

Se här för mer information: 

https://cityofsanctuary.org/bytheme/destitution 

FIRA KULTURELLA OLIKHETER

En av de fantastiska sakerna med att välkomna människor från olika länder är den kulturella mångfalden det medför. Alla kommer med olika sätt att interagera och odla mat och med sina egna låtar och berättelser. Denna mångfald bör firas men det är också viktigt att vara medveten om att säkerställa att skillnader förstås och inte skapar hinder för deltagande.

Man bör överväga:

 • Använd tydlig skyltning för att rikta människor och förklara hur man använder anläggningar, särskilt om du har saker som komposterande toaletter
 • Tänk på hur kulturella skillnader kan leda till att människor känner sig uteslutna, t.ex. en muslimsk person kanske inte känner sig ansluten till en kommitté om den alltid möts på en plats där alkohol serveras.
 • Sök feedback om dina aktiviteter från människor med så bred bakgrund som möjligt.

Interkulturella trädgårdar arbetar för ömsesidig respekt på många olika sätt. Här är några uttalanden från interkulturella trädgårdar i Storbritannien:

Samhällsträdgården drivs av asylsökande och flyktingar i samarbete med lokala trädgårdsmästare. Vi kör regelbundna arbetsdagar och odlar en mängd matgrödor inklusive många grödor som traditionellt odlas i människors hemländer. Vi driver också andra aktiviteter inklusive workshops, välbefinnande, planteringsdagar och aktiviteter i samband med det bredare samhället.

Vår vision är att skapa ett växande utrymme som stöder gemenskapsbaserad delning av mat och kulturer. Vi har en tilldelningsplats där vi odlar en ekologisk köksträdgård, firar grödor från hela världen. Vi har veckosessioner på  lördagar kl 15-18. De grödor som odlas används i våra månatliga kvällsmaträtter på ambassadcaféet, Community Center och för andra gemensamma måltider den sista tisdagen i varje månad. Vi arbetar med ett utrymme som ger stöd och uppsökande för flyktingar och asylsökande. Genom de gemensamma aktiviteterna för trädgårdsskötsel, matlagning och äta är vårt mål att möjliggöra interkulturell förståelse och stödja samhällsintegration, hälsa och välbefinnande. (Global Gardens-Cardiff)

För mer information, besök → https://learning.ugain.eu/portfolio/uk05//?lang=sv

Var inte rädd för att diskutera olika attityder. Detta kan hjälpa människor att förstå lokala värderingar och övertygelser som kön och sexuell jämlikhet, religionsfrihet och yttrandefrihet.

KÖN

Det finns stora skillnader mellan behandlingen av kön runt om i världen, och könsbaserad förföljelse erkänns som en allvarlig global fråga. Olika kulturer har också olika förväntningar på kön än de vi är vana vid i Europa. Till exempel skulle vissa människor anse att det är olämpligt att skaka handen på en medlem av det motsatta könet, och vissa kvinnor kanske känner att de bara kan delta i kvinnor bara.

 • Ta reda på om det finns ett behov lokalt för samkönade sessioner, och överväga om du har kapacitet att leverera dessa.
 • Var tydlig att du inte tolererar diskriminering av något slag.
 • Tänk på om din grupp fortfarande undermedvetet upprätthåller vissa könsstereotyper. Vem gör förfriskningarna, vem gör städningen och vem fattar beslut?

För mer information om en trädgård i Tyskland som stärker kvinnor, se: https://learning.ugain.eu/portfolio/de03/?lang=sv

RASISM

Fördomar av något slag kan få människor att känna sig ovälkomna, obekväma och rädda för deras säkerhet, så att se till att det hanteras och hanteras snabbt om det upplevs på din plats är avgörande för att skapa ett säkert utrymme för alla.

Saker att tänka på är:

 • Göra det klart att diskriminering av något slag kommer inte tolereras och visa dessa regler tydligt.
 • Diskutera som en grupp i förväg hur du vill hantera rasistiska händelser, hur de ska rapporteras till dig, vem som ska hantera det och vilka konsekvenser skulle kunna vara.
 • Tänk på hur du bäst kan kontakta någon som du känner har gjort en rasistisk kommentar, och kom ihåg att den här personen kan vara ett barn eller en person med ytterligare behov.
 • Vissa händelser som upplevs på eller utanför din plats kan utgöra ett hatbrott.
 • Var medveten om att migranter kan vara mycket misstänksamma eller rädda för polisen och myndighetens siffror, så det kan vara mycket mindre troligt att rapportera brott som begås mot dem.

‘De mest framgångsrika samhällsträdgårdarna har utarbetat förvaltningen och varit aktiva inom områden som konfliktlösning‘

JOBBA MED BARN

Att tillhandahålla en säker, stimulerande miljö för barn är viktigt och betyder att hela familjer kan vara en del av stadsträdgården. För migrerande föräldrar med små barn kan detta göra deras situation mer isolerad så att välkomna barn till den interkulturella trädgården kan vara ett viktigt sätt att säkerställa att hela familjer är involverade.Identifiera en volontär, lärare eller en förälder som är entusiastisk över att odla. Se till att vad barnen får ut av att vara involverade och vad du har att erbjuda dem är mycket tydligt. Håll alla upptagna. Att ta tur är en del av livet men behållvarje nödvändig väntetid till ett minimum för att hålla allas intresse.

För familjer som följer med kan det vara till stor hjälp med några distraktioner för unga trädgårdsmästare med begränsad uppmärksamhet. Detta kan innebära att tillhandahålla

En dedikerad lekplats

 • En damm
 • En upphöjd odlingsbädd bara för barn
 • En plats för barn bara för att gräva antingen jord eller sand
 • Odling av frukt och grönsaker
 • Matlagningsaktiviteter
 • Ett vildblommande område
 • Ett ställe att bygga nästen
 • Alla dessa aktiviteter uppmuntrar alla typer av familjer och barn att engagera sig i den interkulturella trädgården. Aktiviteterna kan täcka ett brett åldersintervall, många etniskaursprung, olika språkkunskaper och olika trädgårdsförmågor, men de maximerar deltagandet och uppmuntrar mellanpersonliga färdigheter och kommunikation.

Alla dessa aktiviteter uppmuntrar alla typer av familjer och barn att engagera sig i den interkulturella trädgården. Aktiviteterna kan täcka ett brett åldersintervall, många etniskaursprung, olika språkkunskaper och olika trädgårdsförmågor, men de maximerar deltagandet och uppmuntrar mellanpersonliga färdigheter och kommunikation.

Besök: https://learning.ugain.eu/portfolio/es03-activity-1/?lang=sv att lära sig mer om att göra det möjligt för barn att ha kontakt med naturen och trädgårdsskötseln. Utbildning av sociala färdigheter genom att överföra trädgårdskunskap.

Magic Light Pictures har licensierat Social Farms & Gardens rättigheterna att använda bildmaterialet och innehållet i Stick Man-varumärket för att skapa Stick Man Activity Trails och tillhörande material. Spåren syftar till att föra fler människor, särskilt barn, till gemenskapens trädgårdar, stadsgårdar och vårdgårdar i Storbritannien och att få kontakt med deras lokala miljö och ta reda på hur saker växer. För mer information om var spåren finns: https://www.farmgarden.org.uk/stick-man

Frågor för självreflektion

 • Vilka sätt säkerställer du för närvarande att migranter är både bidragsgivare och kollaboratörer i din interkulturella trädgård?
 • Hur har du fått reda på vilken kunskap och erfarenhet migranter som kommer till din trädgård medför?
 • Vilka metoder tycker du skulle fungera i din trädgård?
 • Finns det hinder för att säkerställa ömsesidig respekt i din trädgård? Vilken hjälp eller utbildning kan du få?
 • Finns det sätt du kan stödja andra interkulturella trädgårdar för att välkomna migranter till deras utrymme? Kan du erbjuda peer to peer support?

Kort kunskapstest för trädgårdsförvaltare. Förstod du utbildningsmodulen?

TOP