Workshop för skolbarn

PDF

Främja barnens kontakt med natur och trädgårdsarbete. Utbildning av sociala färdigheter genom att förmedla trädgårdskunskap.

Beskrivning av aktiviteten

Workshopen har som ett allmänt mål att gynna barns kontakt med naturen genom den ekologiska urbana trädgården. När det gäller workshopen i Asturien Acoge i trädgården försöker man betona följande aspekter:

  • Interkulturella värden i samband med en fruktodling.
  • Förklara ekologiskt jordbruk och behovet av en hälsosam diet.
  • Verktyg och grundläggande redskap i en fruktträdgård.
  • Förberedelse av marken: kompostering.
  • Grönsakerna: hur de sås, planteras, underhålls och skördas.

Målet i att främja interkulturen och närma sig invandrarkollektivet, genomfördes workshopen av deltagare i Huertas Acoge-projektet (alla är invandrare) samordnade av Asturias Acoge, samt frivilliga från föreningen. Ahmed som kommer från Marocko var en deltagare av Asturias Acoge-projektet, och äger för närvarande en plantering av ekologiska grönsaker och hallon. Varje workshop är 1,5 timme och max 25 studenter undervisas. De är indelade i flera grupper för att underlätta deltagandet för varje barn. Tack vare denna workshop kan migrerande trädgårdsmästare komma i kontakt med barn och på så sätt känna sig mer integrerad i det asturiska samhället. De får självkänsla, känner sig mer säkra när de talar offentligt, mer bekväma och kan berätta sin historia så att barn känner till svårigheterna hos sina nya grannar. Huvuddelen av workshopen är avsedd för elever i andra klass i grundskolan i staden Oviedo. Under år 2018 genomfördes 10 workshops med 239 deltagande elever från 8 grundskolor.

Kompetenser och utbildningsbehov

För att utföra dessa aktiviteter måste de ha utbildning och erfarenhet inom ekologisk odling förutom pedagogiska kunskaper med undervisning i workshops med barn. Det är viktigt att framhäva att när man arbetar med barn måste man anpassa innehållet till eleverna och de måste också klara av gruppundervisning.

Steg för genomförandet av verksamheten

Det första steget är att granska de elever som vi ska erbjuda kursen: Eleverna i grundskolan behöver olika lektioner än andra från mer avancerade kurser (gymnasiet) eller studenter med speciella utbildningsbehov eller med inlärnings- eller beteendeproblem.

Urval av odlingen, material, verktyg och olika frön som vi ska använda för att utveckla aktiviteten.

Fastställa vilka mål vi vill genomföra i aktiviteten och vilka idéer vi vill överföra till eleverna.

Material och metoder

Infrastruktur:
Workshopen utförs på mark som erbjuds av Stiftelsen Lärare för Asturiens Mining (FUNDOMA), som har ett rum, toaletter etc. och utanför ligger växthuset och olika odlingslotter.

Material och mänskliga resurser:
De har ett klassrum med bord och stolar där workshopen är och där görs även dokumentation samt affischer som är nödvändiga för att annonsera om workshoparna. I växthuset finns olika redskap, frön, växter och krukor som eleverna kan odla egen sallad i för att sedan ta med hem. Aktivitetens personal består av fem invandrargrupper som förbereder platsen för att ta emot eleverna, samt fem volontärer som ansvarar för inköp av material. Alla dessa volontärer har lång erfarenhet av volontärarbete och utbildningsprojekt.

Tid/arbetsbelastning:
Varje workshop kräver olika lång tid. Till exempel kan det ta fyra timmar att förbereda anläggningarna, rengöring av klassrummet och växthuset, förberedelse av grönsaker, tomter, frön och inköp av olika nödvändiga material, ytterligare två timmar för att utföra workshopen med eleverna och ytterligare en timme för samordning och genomförandet av workshopen.

Kostnader:
Varje workshop har en ungefärlig kostnad på cirka 3000 kronor, inklusive personal, material, leveranser etc.

Lärandemål för deltagarna

Tack vare dessa workshops lär sig migranterna:

  • Att arbeta som ett team med lokalbefolkningen och andra invandrare.
  • Att ha rutiner och bestämda scheman.
  • Att lära sig nya odlingsmetoder.
  • Att öka sina kunskaper inom sektorn för odling.

För de studerande som besöker trädgården finns ett utmärkt tillfälle att vara i kontakt med naturen genom den ekologiska urbana trädgården, förutom att undervisa om fördelarna med ekologisk odling och främjandet av hälsosamma matvanor. Ett av syftet är att gagna lagarbete, respekt, tolerans, tålamod och interkulturell kunskap och gemenskap. Skolbarnen har möjlighet att lära sig hur andra människor lever, problemen de har i Oviedo, hur de bor i sina hemländer. Lära sig om hälsosam mat, och hur arbetet i trädgården är upplagt.

TOP