Öppen trädgårdsdag

PDF

Regelbunden öppen trädgårdsdag med olika aktiviteter så som
matlagning eller aktiviteter för trädgården.

“Vi har bestämt oss för att byta namn på aktiviteten från Aktivitetsdagen till Öppen dag i trädgården. De måste bestämma om de vill få något gjort eller om de vill ha så många människor som möjligt tillsammans under dagen. Det är viktigt att det finns människor som är ansvariga under dagen. Till exempel när nya besökare eller intresserade kommer - ansvarig ansvarar över tiden.”
Uttalande av styrelseledamot

Beskrivning av aktiviteten

Förutom spontana och individuella festivaler som organiserades i trädgården under året introducerades en dag per månad. Ursprungligen kallad “aktivitetsdag” är nu känd som månadens “Öppen dag i trädgården”. Varje första lördag i månaden (främst från mars till november) kan alla som är intresserade komma, ta en rundtur och titta på aktiviteterna av trädgården./span>

I de flesta fall är denna dag kopplad till speciella och olika aktiviteter. Exempel på dessa aktiviteter är gemensam matlagning, sociala evenemang/festivaler, andliga aktiviteter, kyrkliga mässor och barnaktiviteter (t ex födelsedagsfester). Den här dagen är ofta knuten till nödvändiga trädgårdsuppgifter, till exempel byggnad av en drivbänk eller uppbyggnad av ett skydd eller andra anläggningar där varje gäst eller trädgårdsanvändare är inbjuden att hjälpa till.

Beroende på säsong och väder eller aktivitet kommer cirka 10-40 besökare under olika tider på dagen. För varje månadshändelse är minst en trädgårdspersonal ansvarig för organisationen och driften av evenemanget. En förutsättning för valet av ett ämne för evenemanget är att det finns en mångkulturell aspekt av dagen.

Människor av alla ursprung eller övertygelser bör uppmuntras att delta för att lära känna varandra. De flyktingar som bor i trädgården är inblandade och hjälper till med förberedelserna om möjligt. Det finns inget absolut behov av en speciell aktivitet för den dagen. Om inget ämne hittades kommer trädgården fortfarande att vara öppen för besökare och samhället.

Kompetenser och utbildningsbehov

Genom lanseringen av detta regelbundna event för några år sedan var det ansvariga chefen för styrelsen “drivkraften” för att starta dagen och introducera de enskilda ämnena. Under tiden är alla styrelseledamöter delaktiga i förslaget och beslutsprocesserna för verksamheten och de förändrade ämnena på den öppna trädgårdsdagen.
Styrelseledamöter som föreslog ett ämne eller en aktivitet är ansvariga personer för den aktuella dagen. De stöds dock av andra medlemmar i organisationen. Sålunda krävs vissa kompetenser i samordning, upphandling av material och kommunikation för initiativtagaren och anhängarna för aktiviteten.
För tekniskt utmanande uppgifter som att arbeta i permakultur drivbänkar, kulturella matlagningsarrangemang eller gemensam skörd/trädgårdsarbete krävs specifika kompetenser inom dessa områden och hanteras ofta med ytterligare hjälp såsom externa experter (experter, seminarledare).

Steg för genomförandet av verksamheten

Förslag på den öppna trädgårdsdagen görs på styrelsens möte beroende på individuella idéer eller konkreta arbetsuppgifter. Särskilda krav kan exempelvis vara att blomsterrabatter måste förberedas under våren, att markarbetet måste utföras i permakultur-trädgården, eller att nya invandrare måste välkomnas och tas emot.

Styrelsen bestämmer då dagens och de ansvariga personernas aktiviteter. Bemanning och material planeras och upphandlas av initiativtagaren som också söker externa experter (vid behov). För aktivitetsområden med ett mångkulturellt tema (t.ex. matlagning, ceremonier, sångfestivaler) använder man migranter från distriktet som redan är involverade i planeringsfasen. De bidrar med att använda sina kompetensupplevelser och kunskap från sitt ursprungsland (t ex användning av matlagningsingredienser, folksånger)

Olika informationskanaler från kyrkan och trädgårdsnätverket används för att marknadsföra evenemanget. Trädgårdsanvändare är inbjudna att hjälpa till eller lägga till idéer (till exempel lägga till vissa måltider för matlagningsevenemanget). Lokalsamhället är inbjudet via “kyrkobrevet” och intressenter eller grupper kan också bjudas in (till exempel trädgårdsodlingsklubbar för aktiviteter inom permakultur)

Organisera dagen:
- Var säker på att minst den ansvariga personen är på plats och koordinerar dagen
- Försök att involvera så många människor som möjligt i händelseförloppet och genomförandet av dagen i förväg.
- Organisera uppgifterna så enkelt som möjligt så att alla deltagare i evenemanget får möjlighet att delta eller hjälpa till, oavsett ursprung, fysiska begränsningar eller ålder.

Material och metoder

Infrastruktur:
Det finns ingen övre gräns för antalet deltagare i verksamheten. Infrastrukturens storlek beror på vilken aktivitet som valts som ämne för var och en av aktiviteterna. I de flesta fall är den stora storleken på trädgården mer än tillräcklig.

Material och mänskliga resurser:
Beroende på typ av aktivitet kan ansträngningarna för organisationen och förberedelsen av aktiviteten variera.

Tid/arbetsbelastning:
Beroende på typen av aktivitet kan arbetsbelastningen och förberedelsen av aktiviteten variera. Till exempel, vid storskalig markaktivitet i permakultur trädgården eller byggandet av nya områden krävs mycket hjälpmedel och specifik materiallogistik. För andra aktiviteter, som matlagning tillsammans, kan varje besökare eller deltagare själv bestämma hur mycket de vill hjälpa till. Aktiviteter som leds av externa experter minskar insatserna den dagen.

Kostnader:
Beroende på typen av aktivitet kan kostnaderna variera. I de flesta fall är kostnaderna för material den enda utgiften (t ex trädgårdsredskap, ytterligare matlagningsingredienser etc.).

Lärandemål för deltagarna

Den ansvariga personen blir en “expert för en dag”. De lär sig att deras initiativ uppskattas av besökare eller trädgårdsanvändare. Integreringen av invandrare och flyktingar i trädgården är också ofta en mycket värdefull upplevelse på grund av språkbarriärer. På grund av de olika teman och aktiviteterna får alla deltagare ständigt nya färdigheter. (till exempel matlagning, trädgårdsarbete). Förutom att få specialkunskaper (till exempel hur man odlar grönsaker, byggnadsåtgärder, utländsk mat) migranter lär sig hur man hanterar öppenhet med andra människor, kristna värderingar och får nytta av andliga sammankomsters inre lugn.

TOP