“Das Beet ist voll” – interkultureller Gemeinschaftsgarten

PDF

Introduktion

Denna trädgård ligger i en liten stad i nordöstra Österrike. Den har 800m2 och 10-15 trädgårdsmästare. Grundarna ville ge den “nya lokalbefolkningen” (= migranter) en chans att komma i kontakt med den “gamla lokalbefolkningen” (= människor som bor i staden sedan länge) samt meningsfulla aktiviteter som ger dem mat. Trädgården är kombinerad med ett syrum och ett center för omfördelning, där saker delas för återanvändning, återvinning. Alla dessa 3 områden hanteras av samma förening “Zwirnschmalz”, och samma 3-5 starkt engagerade volontärer som bidrar med sin tid. “Nya och gamla lokalbefolkningen” bidrar antingen i trädgården, i sömnaden, eller i både och även i förvaltningen. Migranterna är främst unga män och en familj, från Afghanistan. Konceptet “Zwirnschmalz” satsar på hållbarhet: resurser sparas där det är möjligt, saker som människor inte behöver återanvänds och hållbarhet är av högt värde.

Huvudråd och lärdomar från denna fallstudie är:

-Det enklaste är att hitta en aktivitet där inga speciella färdigheter/språk är viktiga, så att det är enkelt och inte exklusivt.

-Försök att lägga ner vår västerländska arrogans och acceptera att inte varje invandrare vill få hjälp eller att delta. Inte alla måste gilla projektet. Respektera andra kulturer och tankar och försök att dela värden på hur man behandlar varandra.

-Hårt arbete kan vara ett bra sätt för vissa människor att distrahera sig från traumatiska upplevelser.

-Om du inte får politiskt stöd, sök efter stöd i samhället: många människor är villiga att hjälpa och är glada om de kan bidra. Använd alltid din känsla och fortsätt med att göra sådana projekt även om Europas politik flyttar mot en mindre välkomnande kultur. Om du är passionerad kan ditt projekt bidra med något värdefullt.


“Genom detta projekt kommer människor från staden att veta vem av oss som är pålitliga, vänliga och motiverade. Det ger möjligheter till bättre integration och ytterligare jobb. “
Uttalande från migrant

“Det var bra att vi inte gjorde för mycket planering och strukturering. Lyssna bara på din intuition och sunt förnuft. Respektera och acceptera migranternas idéer och planer.”
Uttalande från organisatör

Plats – koordinater

Pater Helde Straße 11; 2130 Mistelbach, Austria
Coordinates:
48°34’19.9”N 16°33’52.6”E
48.572205, 16.564598

Beskrivning av trädgården

En grupp privata volontärer hade idén om en interkulturell samhällsträdgård när det var klart att flyktingar kommer att stanna kvar i Mistelbach. De ville göra det möjligt att inkludera sig i samhället och öppna en användbar aktivitet för denna grupp människor. De presenterade idén till invandrare där de bodde och hittade några motiverade människor. Föreningen “Zwirnschmalz” grundades. Trädgårdsområdet, en liten (800m2) privat trädgårdsfastighet i ett bostadsområde, ges gratis till gruppen. Hela gemenskapens trädgård hanteras av alla och det finns inga “privata” tomter. Omkring 10 migranter och 5 österrikare spenderar tid där regelbundet. De viktigaste växterna är grönsaker (särskilt tomater), “Gandana” (en typisk växt från Afghanistan) och några fruktträd. Infrastruktur: Vatten, grill, ett gemensamt område och en kontorsvagn, komposteringsområde, trädgårdsredskap, personbilar och förvaringsrum. Som det visat sig är många invandrare talangfulla sömmerskor. Syarbete tillsammans med försäljningen av återvunna produkter startades av samma personer. Örter och blommor används för att fylla kuddar, som bygger en koppling mellan trädgårdsarbete och sömnad. Projektet finansieras genom donationer av resurser (frön, växter, verktyg, tyg, saker invånare inte behöver längre ...) och inkomst genom försäljning av sydda produkter. Ingen får lön, alla bidrar på grund av deras intresse och passion.

Details of the initiative

Huvudsyftet att starta projektet var att lära känna de personer som kommer att bo i staden med dem. Att ta bort rädslorna för de nya “främlingarna” som lokalbefolkningen hade och att sammanföra de båda grupperna var viktigt. Migranter bör ha en användbar aktivitet där de kan odla sin egen hälsosamma mat för att spara pengar på lång sikt. Genom intresset att sy och trädgården tillsammans, startade två kvinnor hela projektet, utan något ekonomiskt eller statligt stöd. Vissa invandrare var intresserade och många stödjande personer donerade frön, växter och verktyg eftersom de ville bidra. Snart hyrdes ett fält för trädgårdsarbete gratis till en grupp av stödjande kvinnor. Allting delades och behandlades som vanligt gods - inga privata tomter finns. Arbetet och avkastningen delas på ett rättvist sätt bland dem som deltar. De två kvinnorna som startade initiativet och några andra hjälpare utvecklade en riktig vänskap med migranterna och ville ta hand om dem och säkerställa en bra start i det här nya landet. De började också köra tyska lektioner gratis, informellt hjälpa till med juridiska frågor och hjälpa dem att hitta boende. Vidare inkluderade de migranterna i de öppna syssessionerna i deras hem. Dessa sessioner är öppna för alla som är intresserade., nya produkter skapas tillsammans. Många människor ville stödja detta projekt med donationer, användbara för trädgården, som växter och verktyg, eller sy aktiviteten med tyger och gamla kläder. De var glada att donera saker som de inte behöver längre, vilket skulle vara för bra att kasta bort. Dessa donerade föremål används i trädgården, i syarbetet eller fördelas bland migranterna. När mängden donationer har stigit startade de “centrum för omfördelning”. På grund av detta behövs mycket lite pengar för att upprätthålla projektet. De försöker inte köpa något mer och använder de dom får Det finns inte heller några samarbetspartners, som kommuner eller lokala organisationer. Endast en del informella stöd då och då (plöjning av trädgårdsareal, växtbidrag från bönder, ...).

Med försäljningen av sydda produkter kan migranter bli indirekt belönade (=utan ekonomisk betalning) för den tid och passion de har med projektet. Ibland har dom evenemang där deras produkter stalls ut och säljs på typiska marknader som t.ex. julmarknad. I Österrike får ideella föreningar endast sälja små mängder produkter utan att göra vinst på lång sikt. Pengar måste återinvesteras i föreningen för att nå sina mål. Därför täcks räkningar för tågbiljetter, undervisning i tyska, skolmaterial och vidareutbildning och andra användbara utgifter med dessa pengar.

Grundarna och den mest intresserade migranterna hanterar projektet utan hierarki. De ansvarar för kommunikation, översättning och planering av nästa steg, men de arbetar också med trädgårdsarbete och syr tillsammans med alla andra.
Vägen till framgång från arrangörens syn var:

 • Enkelt meditativt arbete, där ingen talang och inte mycket språk behövs
 • Gemenskap - en känsla av tillhörighet
 • Volontärers insatser och passion - ingen särskild utbildning behövs
 • Betoning på behovet av att delta
 • Roligt

  Migranter bidrar kontinuerligt eftersom de har utvecklat en känsla av att tillhöra gruppen och de har mycket fritid, eftersom de inte får arbeta i Österrike enligt lagen, tills de får en officiellt accepterad flyktingstatus.

  Lärdomar från migranter/råd till andra invandrare:
 • Var nyfiken och öppen för att försöka sådana initiativ/möjligheter.
 • Lär dig det lokala språket.

 • Möjligheter

  En viktig möjlighet för alla trädgårdsmästare är att lära av varandra. Det kan vara saker som trädgårdsteknik (sänkta bäddar), värderingar, språk och kulturer kan vara ganska annorlunda. För att kunna förstå varandra är det viktigt att vara öppen för nya tankesätt och idéer. Projektarrangörerna ville skapa ett utrymme där människor som gillar varandra kunde träffas. Vänskap och starka relationer är en nyckelfaktor för stark gruppdynamik. Flyktingarnas bemyndigande ses som en stor möjlighet. Självförtroendet ökar och erfarenheten av nationella värderingar sker automatiskt när mötet med österrikare sker regelbundet. Den öppna trädgårdsmodellen (inget staket) hjälper i det här fallet. Migranterna informerar grannarna om sitt projekt och intresserade människor slutar, titta på trädgården och starta konversationer. En möjlighet till framtiden kan vara försäljningen av trädgårdsprodukter på den lokala marknaden varje vecka. Trädgårdskunskapen för migranterna är en chans för österrikare att lära sig att växa och laga mat och äta nya grönsaker.

  Hot/utmaningar

  Det finns också några utmaningar och hot som finns i detta projekt. Det viktigaste är otrygghet, för det är inte säkert om någon från projektets invandrare får stanna kvar i Österrike på grund av saknad status och lång förhandlingstid. Det kan vara så, att invandrare inte får flyktingstatus och måste lämna landet. Det är inte möjligt att söka jobb och det gör det svårt att planera på medellång och lång sikt. Man måste se till att migranternas arbete i trädgården inte räknas som “arbete”. Det kan fastställas att de arbetar illegalt där utan att ha tillstånd som skulle kunna orsaka problem. Det lilla stödet från kommunerna är ett hinder och en fördel samtidigt, på grund av det saknade ekonomiska och strukturella stödet på den ena sidan och det fullständiga oberoende på andra sidan. Arrangörerna kämpar ibland med osäkerheten om projektet är användbart/uppfyller behoven för migranterna i slutet av dagen. “Är det mer dåligt än bra? Uppbygger vi fela hopp? “Är tankar från tid till annan. De kan inte heller hjälpa invandrare om juridisk expertis på grund av bristande kunskap på detta område. I allmänhet är den högra skift- och anti-välkomnande politiken i nationell och internationell politik de senaste 2 åren desillusionerande. Varje ny utveckling leder till frågan: “Varför gör vi det här om det finns så lite intresse för att stödja invandrare från den nationella politiken?” Svaret är alltid: “Eftersom det bara känns rätt för oss utan att göra det, skulle det känner sig ännu värre. “

  Allmänna överväganden

  Projektets särdrag är att återanvända saker och donationer på ett sympatiskt sätt så att invandrare och österrikare lära känna varandra, bygga ett samhälle och ha kul. Att ha mycket engagerade människor och deras bidrag och passion är nyckeln. De avslutar cykeln genom att ge migranterna tillbaka fördelar och bemyndigande genom att finansiera vidareutbildning eller genom att sälja produkter som de gjort. Framgången är känslan av att höra. Människor får nya vänner och gör många aktiviteter tillsammans, utanför projektet också. Idag känner många människor i staden igen och känner migranterna från projektet, som de ses i trädgården eller på gatorna. Skammen och klumpigheten på båda sidor har minskat och många “rädslor” för österrikare för de “okända flyktingarna” har försvunnit. Projektet ger migranter möjlighet att lära sig om beteendet och värdena hos den “gamla lokalbefolkningen”. Även praktiska färdigheter (trädgårdsarbete, konstruktion, sömnad, matlagning, säljprodukter, ...) kan praktiseras. Det handlar mer om informell träning och lärande. Huvudchansen är att bygga upp ett nätverk av kontakter, som ofta kan erbjuda andra typer av hjälp i det dagliga livet och kanske till och med erbjuda jobb för framtiden. Lärdomar se nedan.

  TOP