Garten der Hoffnung- bustan-ul-amal

PDF

Introduktion

„Garden of Hope” är en interkulturell trädgård som grundades 2015. Lokala invånare och flyktingar, som kom till Tyskland 2015, startade trädgården. Trädgården är ett grönområde, det finns en lekplats för barn, bäddar och rabatter med blommor, örter och grönsaker. Trädgården tillhör det tillfälliga boende (containerbyggnader) där flyktingarna bor. Trädgården ligger i Berlin-Koepenick, ett kvarter som kallas en social hot spot. Trädgården odlas med ekologiska principer, och alla som vill delta är välkomna.

“Du måste involvera folket, ha ett ärligt intresse, ett öppet sinne och tålamod. Tålamod med vädret, produktionen och människorna. Framgången är att vi fortfarande lever, det är inte ett tillvägagångsätt, där jag är läraren och du är studenten. Alla bidrar.”
Chef

“Ge järnet, det är en möjlighet att lära! Hjälp till, bli en del av det och ha kul.”
Trädgårdsmästare

Plats – koordinater

Alfred-Randt-Str. 19, 12559 Berlin, Tyskland

Beskrivning av trädgården

Trädgården har tre byggnader där tillfälliga hem för flyktingar finns. Distriktet ligger i ett socialt missgynnat grannskap som består av höghus. Trädgårdsområdet är ganska litet, det är mindre än 100 m2 och består av ett betongområde med 12 upphöjda bäddar, som används av de 400 invånarna i det tillfälliga boendet. Två medelålders kvinnor, en professionell trädgårdsmästare och en journalist, har varje fredag en aktiv trädgårdsgrupp med 3 - 30 personer. I de gemensamt ägda upphöjda bäddarna odlas grönsaker, så som potatis, tomater och örter som är vanliga i arabisk kultur. Förutom upphöjda bäddar innehåller trädgården ett skjul för verktyg och trädgårdsutrustning, en paviljong för avkoppling, en lekplats för barn och bänkar att vila på. Från början fick trädgården mycket allmän uppmärksamhet. Å ena sidan stödde många volontärer och bidragare projektet. Å andra sidan protesterade medlemmar från höger partiet och belägrade trädgården. Men med tiden minskade stödet och uppmärksamheten, och människor är nu till freds med varandra. En svårighet som trädgården står inför är att boendet är tillfälligt. Alla sängplatserna i anläggningen är transportabla eftersom bostaden ska stängas 2019. Inrättandet av trädgården finansierades genom ekonomiska medel som tillhandahölls av staden Berlin. Det var en investering på cirka 8 000 - 10 000 euro. Dessutom finns det en årlig underhållskostnad på 4000 – 5 000 euro. För närvarande stödjer individer och organisationer trädgården genom resurser och finansiella donationer.

Detaljer om initiativet

Målet med trädgården är att underlätta möte, och att skapa dialog och ett öppet samhälle. Trädgården följde inte ett specifikt integrerat koncept när det började och cheferna fick ingen utbildning om interkulturella frågor. Men deras personliga bakgrund, till exempel interkulturellt äktenskap och ett öppet och nyfiket sinnesätt, gjorde det möjligt att skapa en trädgård som uppskattades av lokalsamhället och dess aktiva trädgårdsmästare. Medlemmarna i trädgården har möte varje fredag, och alla medlemmar är jämställda. Det finns inga hierarkier i trädgården. Trots att trädgården är öppen för alla medlemmar i den tillfälliga bostadsanläggningen består den aktiva trädgårdsgruppen främst av män och barn. Förutom trädgårdsodlingarna i trädgården fungerar trädgården som en form av terapi, som en plats för rekreation och dialog. Dialogen sker informellt under arbetet, men också på ett mer formellt sätt i ett lokalt café där lokalbefolkningen besöker trädgården och de tillfälliga bostadsanläggningarna.

Trädgårdsförvaltarna anser att båda formerna av verksamhet är lika viktiga för att skapa en gemenskap. Dessa är trädgårdsaktiviteter som ska etablera och ordna de upphöjda bäddarna såväl som konversationsaktiviteter inom grannskapet. Cheferna indikerade att de ser sin verksamhet som en kreativ process, som inte är så strikt organiserad. Ändå betonar de att inom organisationen organiserar människor mer intuitivt enligt deras kompetens och intresse, medan cheferna organiserar materialet för aktiviteterna.

En av cheferna som är en professionell trädgårdsmästare använder sitt professionella nätverk för att förvärva resurser och råvaror, buskar, träd, plantor, behållare, jord och gödningsmedel, medan den andra chefen, en journalist, samlar finansiella donationer, skriver ansökningar och fyller i formulär för att få ekonomiskt stöd. Båda typerna av färdigheter är nödvändiga för trädgårdsaktiviteterna. Cheferna förklarar vidare att någon aktivitet bör innehålla tid för konversation, reflektion och kommunala måltider, eftersom avsikten med dessa aktiviteter är samhällsbyggande. Som nödvändiga kompetenser pekar de på ett öppet sinne, tålamod, hantverk och vissa trädgårdsodlingar. De är överens om att dessa kompetenser inte behöver utföras av en person, eftersom kompetens fördelas i gruppen. Människor lär sig av varandra och utvecklas med tiden.

Trädgården söker samarbete med andra interkulturella trädgårdsgrupper i Berlin för att underlätta fortsatt utbyte. Några försök har dock ännu inte lyckats. Ett regelbundet utbyte sker bland medlemmarna i trädgården och ett pensionat. Dessutom går skolklasser och andra besökargrupper i trädgården och hjälper till med byggnads-dekorations och renoveringsaktiviteter.

Chanser/Möjligheter

Trädgården erbjuder flera inlärningar: trädgårdsteknik, konstruktion, språk och interkulturellt utbyte. Trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare betonar uttryckligen att inom ramen för trädgårdsprojektet är varje person i gruppen en lärare och den som lär, eftersom varje person har en unik bakgrund, färdigheter och erfarenhet som de tar med i projektet. Speciellt barn och tonåringar som ingår i gruppen är snabba att förstå tyska språket och aktivt lärande med aspekt på odling av grönsaker. I sina hemländer har barnen och ungdomarna lärt av sina föräldrar som bodde på landsbygden, antingen som professionella lantbrukare eller fritidsodlare.

Bekräftelsen om mångfald är en viktig aspekt för trädgårdsmedlemmarna. Närhet, mångfald, konversation och förtroende är avgörande för alla gruppmedlemmar, och skälen till vänskap och social interaktion, som anses vara de viktigaste fördelarna. Dessutom ses trädgården som en plats för rekreation och terapi, liksom en flykt från omständigheterna (täta förhållanden, liten integritet) i det tillfälliga boendet.

Hot/utmaningar

Förutom alla positiva upplevelser och fördelar har trädgårdsgruppen ställts inför vissa utmaningar, till exempel att accepteras av lokalbefolkningen. Gruppen mötte motstånd från högerpartierna i början av trädgårdsprojektet, men stödet från grannskapet och demonstrationerna ledde till acceptans av projektet. Inom trädgårdsgruppen finns det inte många interkulturella spänningar eller konflikter om trädgårdsskötsel eller kapital, eftersom alla produkter ägs gemensamt. Mindre problem som att producera - ses mellan fingrarna.

Problem med sociala färdigheter löses i gruppen genom konversation. Samtalet äger rum på tyska, engelska och arabiska. Medlemmarna av gruppen fungerar som översättare. Samtal äger rum personligen och inte nödvändigtvis online, eftersom inte alla medlemmar i gruppen är bekanta med mobila hjälpmedel som “whats app”, sociala media-plattformar eller datorer.

Allmänna överväganden

En aspekt som påpekas av trädgårdsorganisationen är att externa individer och grupper ofta besöker trädgården. Detta uppskattas för att få uppmärksamhet och stöd för projektet, liksom för att underlätta utbyte. Däremot kommer besökarna inte regelbundet och därför är det utmanande att skapa meningsfulla relationer och förtroende. Stabilitet och regelbundenhet ses som viktiga bidragsgivare till social integrering. När det gäller framgångsfaktorer anser trädgårdsförvaltarna att följande faktorer skapat framgång;

en upp och ner vänd-strategi byggde gruppen. De uppfattar att tillvägagångsättet hindrar engagemang, motivation och lärande av gruppmedlemmarna. Trädgården finns fortfarande och stängdes aldrig eller angrepps trots att det fanns problem med högerpartierna. Tillit, vänskap, acceptans och tålamod är viktiga personliga färdigheter som utvecklas och främjas i trädgårdsprojektet.

Med hänsyn till lektioner som kan läras från denna trädgård och som är användbara för trädgårdsarbete i utveckling, betonar trädgårdsförvaltarna tålamod och öppet sinne. De indikerar vidare att varje trädgårdsarbete är unikt, för att människor och deras dynamik är unika. Varje projekt är unikt som det är, när människor börjar anta att en storlek passar alla, är det ett sätt att misslyckas.

TOP