Introduktion

Lantgården är en före detta prästgårdsbyggnad med 10 hektar trädgård, belägen i en liten landsbygdsby i West Norfolk. Projektet startade som ett familjebostad och har under tiden utvecklats till att anställa en deltidspersonal som arbetar med en rad volontärer, inklusive många flyktingar och asylsökande, för att utveckla och underhålla trädgårdarna och utomhusområden. Huvudbyggnaden har 9 sovrum, och under en tid erbjöd projektet främst sovplats. Under denna period kom upp till 12 grupper av asylsökande på besök varje år, från allt ifrån 3-10 dagar, men på grund av brandsäkerhetsbegränsningar har projektet nu gått vidare till att bara erbjuda dagsaktiviteter.

“Var medveten om känslor som andra människor kan ha, men låt inte det vara ett hinder för engagemang eller att du behandlar människor annorlunda bara för att de är flyktingar eller asylsökande. Leta efter likheter mellan människor och dig själv, snarare än skillnader. Månadsövervakning med en utbildad terapeut kan hjälpa till att hantera en del av den emotionella bördan som kan komma från arbetet. Se till att lämpliga skyddsåtgärder är på plats. Om man arbetar i landsbygdsmiljöer, var medveten om den isolering och eventuella hälso- och säkerhetsfrågor som kan uppstå genom ensamarbete.”

Plats – koordinater

The Grange
The Street
Great Cressingham
Norfolk
IP25 6NL

Beskrivning av trädgården:

Projektet ligger i en mycket liten by i West Norfolk, och är uppbyggd kring en före detta prästgårdsbyggnad som ursprungligen var barndomshem till en av projektets grundare, och blev senare hennes familjebostad som vuxen. Trädgårdarna täcker cirka 10 hektar med en örtträdgård, växthus, fruktträdgård, skogsträdgård, stora gräsmattor, ängar och permakultur drivbänkar. Hela tomten har utformats med hjälp av permakultur principer, och har också utrymmen för boskap, för närvarande höns och två Shetlandsponnyer. Förutom huvudbyggnaden finns ett antal ladugårdar och uthus som har omvandlats till verkstadsområden för hantverk inklusive keramik och textilvävning. Det finns också ett träbearbetning område, och en pizzaugn.

Antalet besökare varierar under året, och även beroende på vilka aktiviteter som händer där. När man kunde bo över på lantgården var antalet flyktingar och asylsökande besökare betydligt större, men utan bostad är det fler lokala volontärer som kommer och bara cirka 5 flyktingar och asylsökande som besöker dem per månad från en partnerorganisation med säte i Norwich, som en del av deras engagemang i “arbetsdags onsdagar”.

Projektet har en låg budget på grund av att man inte har några hyror, eftersom användningen av lokalerna star på fastighetsägarna. Huvudkostnaderna är personalens tid och kostnader, såsom el, vatten etc. och praktiska saker som verktyg, djurfoder och förfriskningar.

Detaljer om initiativet

Lantgården kör regelbundna “arbetsdags onsdagar” där lokala volontärer ansluter sig med en grupp flyktingar och asylsökande från Norwich (närmaste stad) till trädgården och äter tillsammans. Alla frivilliga måste första gången fylla i ett ansökningsformulär och bedömas av en anställd. Alla frivilliga får utbildning i asylsystemet och hur man arbetar med asylsökande, samt hur man ska vara medveten om tecken på trauma. En viktig del av utbildningen är att identifiera gränser för att säkerställa att volontärer inte erbjuder välmenande men potentiellt skadliga råd om praktiska eller psykiska problem.

Chanser och möjligheter:

Projektet har också börjat driva en rad olika workshops och hantverksbaserade kurser i samarbete med lokala konstnärer. Denna hjälp ger intäkter till projektet och ökar också medvetenheten om det arbete de gör med fristående sökande.

På lantgården ser man både formella och informella terapeutiska resultat. En psykoterapeut som tog grupper till lantgården beskrev hans veckor där som en “turboladdare” för sin terapeutiska process. Han sa att han kunde uppnå lika mycket med några personer en vecka på lantgården som med 6 månaders veckogruppmöten i London. Återkoppling från gruppmedlemmar visar att några av de viktigaste orsakerna till detta är:

 • Förtroendet som visats när man välkomnats till ett familjehem
 • Utrymmet och det vackra på lantgården och det omgivande området
 • Att arbetar tillsammans med lokala volontärer och känna sig värdefull och som en del av gruppen.
 • Hot/utmaningar

  Den enda faran eller utmaningen är tillgången till en lämplig handledare och bristen på finansiering att kunna betala för sessioner när en volontärhandledare inte är tillgänglig.

  Kunskap/attityd/färdigheter/träning

  Aspekten av den kompetens som delas på arbetet på lantgården har också mycket positiva resultat. Lantgården arbetar ihop med lokala hantverkare för att erbjuda konst, keramik, vävning, träarbete, musik och andra inlärningsmöjligheter. Dem identifierar också färdigheter som asylsökande och flyktingar har och hittar sätt för dem att utforska dem på lantgården, och att dela med sig av dem till andra. Detta är ett roligt sätt att tillhandahålla en terapeutisk miljö där människor kan återfå förtroendet för sina egna förmågor och vara en del av en säker inlärningsmiljö vilket kan hjälpa dem att hitta deras väg in till mer formella läromedel som engelska klasser, högskolor etc.

  TOP