Utforska världen av keramik.

Beskrivning av aktiviteten

En volontär som är expert eller en betald keramiker hjälper människor att försöka göra krukor med traditionella fotdrivna drejskiva. Aktiviteten utförs var och när handledaren har ledig tid, eller när det finns tillgång till finansiering för att betala dem. Antalet personer som deltar i aktiviteten varierar beroende på hur många som är närvarande på dagen. Det finns tre drejskivor så endast tre personer kan delta åt gången, men andra kan också titta på. Det finns inga utmaningar eller faror när man genomför och uppnår målen för aktiviteten annat än studielärarens tillgänglighet. Aktiviteten samordnas av projektkoordinatorn. Man kan lära sig att folk tycker det är skoj av att lära sig traditionellt hantverk från att genomföra denna aktivitet.

Kompetenser och utbildningsbehov

Handledaren behöver ha erfarenhet av keramik, undervisningskunskap och erfarenhet, en tålmodig, öppen och vänlig attityd, ett icke-dömande och uppmuntrande sätt, entusiasm och en passion för att förmedla färdigheterna.

Koordinatorn behöver ha lokala kontakter och starka nätverk, goda organisatoriska färdigheter och en god förståelse för behoven hos lokala flyktingar och asylsökande.

Steg för genomförandet av verksamheten

Godkänt datum med handledaren

Godkänt format, till exempel drop-in eller bokat i förväg

Annonsera på lämpligt sätt beroende på vilken typ av aktivitet det är

Se till att studioutrymmet är klart och redo

Välkomna människor och ge stöd under aktiviteten

Material och metoder

Infrastruktur:
Krukmakeriutrymme, med utrustning och el.

Material och mänskliga resurser:
Lera, verktyg, ugn, 1 handledare, 1 person för marknadsföring/samordning.

Tid arbetsbelastning:
2 stycken 1 timmars sessioner per dag eller heldagsundervisning. Publicitet 2 timmar, plus en halv dags förberedning och uppbackning.

Kostnader:
£ 150 per dag + omkostnader + material.

Lärandemål för deltagarna

Lär sig historian om keramik, praktiska färdigheter med olika tekniker som bygga, rulla osv. Beroende på deltagarna, kan vissa människor också uppleva en viss ökning i saker som självförtroende och intresse för praktiska färdigheter och hantverk.

TOP