Utforska världen av traditionellt träbearbetning. Från träd till en användbar produkt.

Beskrivning av aktiviteten

En volontär med expertis på träarbetare hjälper människor att lära sig traditionella skogshantverk och olika tekniker, att använda utrustning som en polsvarv, täljhäst etc. Man arbetar med virket ifrån träd till en användbar produkt.

Kompetenser och utbildningsbehov

Erfarenhet i träarbete, nära förtrogenhet med skogsmiljö och skicklighet i hantering av relaterade verktyg och utrustning. Undervisning, riskhantering (speciellt med knivar).

Steg för genomförandet av verksamheten

Godkänt datum med handledaren

Godkänt format, till exempel drop-in eller bokad i förväg

Annonsera på lämpligt sätt beroende på vilken typ av aktivitet det är

Se till att studioutrymmet är klart och redo

Välkomna människor och ge stöd under aktiviteten

Material och metoder

Infrastruktur:
Definierat område med tre svarvar och en täljhäst.

Material och mänskliga resurser:
Träd eller en leverans av timmer, verktyg, 1 handledare, 1 person som ger stöd och samordning.

Tid/arbetsbelastning:
Heldags kurs krävs för undervisning och förberedelsetid för handledaren, plus publicitet i 2 timmar, plus en halv dag förberedelse och stöd.

Lärandemål för deltagarna

Kunskap om olika träd och virke, användning av olika verktyg och utrustning med traditionella metoder, historiskt sammanhang av hantverket, användning av traditionella skogsbruksförmågor. Att använda verktyg hjälper till att ingjuta tillit för deltagarna och hjälper dem att förbättra sitt självförtroende eftersom de lär sig nya färdigheter och jobbar med andra i gruppen. Aktiviteten kommer också att hjälpa personer som pratar andra språk att förbättra sina engelska färdigheter, eftersom de lär sig nya ord för aktiviteten och de tillhörande verktygen.

TOP