Växa tillsammans Levenshulme

PDF

Introduktion

Växa tillsammans Levenshulme är en liten trädgård utvecklad av en grupp vänner på en kolonilott i Manchester, i norra England. Trädgården är inte öppen för allmänheten och de driver en terapeutisk trädgårdsodling för flyktingar och asylsökande. Trädgården drivs utifrån organiska, veganska, permakultur principer och leds av en grupp volontärer som förvaltar platsen, ansöker om finansiering och organiserar aktiviteter. På grund av de mycket låga inkomster som de flesta flyktingar och asylsökande har, tillhandahåller gruppen bussbiljetter för att deltagarna ska kunna komma till trädgården och delta i aktiviteter.

Som en del av varje aktivitet förbereder volontärerna och deltagarna en stor gemensam lunch, ofta med hjälp av produkter från trädgården, och alla delar denna måltid tillsammans.

“Ge järnet! Bygg positiva relationer med kommittén och andra lokala grupper eftersom detta kan vara ett riktigt fruktbart och fördelaktigt förhållande. Värdera alltid den bredare samhällsintegrationen.

Ge aldrig någonsin juridisk rådgivning. Var alltid medveten om ditt eget privilegium och hur kraftdynamiken kan påverka gruppen. Kom ihåg att människor lever mycket stressiga liv och har gått genom mycket traumatiska upplevelser. Behandla inte människor som barn.

För att ens ha kommit till var de är idag, måste flyktingar, asylsökande och invandrare vara otroligt motståndskraftiga, så värdesätt alltid detta. Se inte ned på eller titta medlidande på människor och se till att du alltid behandlar alla med respekt och värdighet.

Kom ihåg att ibland behöver människor bara lite utrymme, så ge dem det.”

Plats – koordinater:

Levenshulme Allotments
Highfield Road
Levenshulme
Manchester
M193JX

Beskrivning av trädgården

Trädgården är cirka 100m2 och ligger inom en större gemensam kolonilott i Levenshulme-området i Manchester. Den har 2 växthus, en liten timmerbyggnad, ett litet skjul, en container för säker förvaring och ett antal frukt- och grönsaksbäddar, där alla arbetar gemensamt. Tomten hyrs från kommunen på ett rullande 1 års hyresavtal.

I trädgården började man arbeta med flyktingar och asylsökande år 2011 efter ett bidrag på £ 10 000 GBP, och har nu totalt cirka 100 deltagare (inte alla på en gång). Det finns cirka 10 personer i ledningsgruppen och de har också en styrgrupp bestående av både volontärer och deltagare som bidrar till att fatta viktiga beslut för välgörenhet och planera vilka aktiviteter ska hända i trädgården. Denna grupp inrättades för att hjälpa till att möta arrangörernas önskan om en platt hierarki, men också deltagarnas önskan om struktur och en tydlig beslutsprocess med ansvariga personer.

Trädgården kostar omkring £ 10k per år att driva och underhålla, 75 % av detta spenderas på bussbiljetter och mat till deltagarna.

Detaljer om initiativet

Trädgården bildades som ett utrymme där människor kan skapa en gemenskap och stödja varandra och att skapa ett utrymme där människor kan få tillgång till de många fördelar som denna aktivitet ger.

Chanser och möjligheter

Gruppen har fått mycket feedback från deltagare som beskriver den positiva påverkan gruppverksamheten har haft på deras mentala hälsa, bland annat att ge människor en anledning att lämna hemmet, övervinna isolering, ångest och depression och hitta stödjande personer som kan relatera till och dela deras problem.

Gruppen har sett deltagare blir mer självsäkra och ibland under en aktivitet men också över en period av år. De känner det som att de har en paus från att vara asylsökande och att bara kunna vara en person och en trädgårdsmästare ett tag, som är en riktigt positiv och terapeutisk paus.

Att upprätthålla en positiv och omtänksam atmosfär och se till att människor känner en känsla av äganderätt och känner att de är en del av någonting tillsammans innebär att det är lättare att samla människor och förena meningsskiljaktigheter, vilket kan uppstå speciellt när människor lever mycket stressiga liv.

Deltagarna själva har tagit en väldigt stark arbetsetik till gruppen och är väldigt angelägna om att människor arbetar hårt när de är i trädgården istället för att bara använda den som en plats att umgås.

Hot/utmaningar

De mesta utav utmaningarna som gruppen står inför är resultatet av att deras deltagare lever mycket utmanande och stressiga liv som ett resultat av sin flykting- eller asylsökandes status. Ibland uppstår konflikter som ett resultat av detta, och ibland vill deltagarna att volontärerna hanterar projektet på ett sätt som skiljer sig från vad de ursprungligen tänkt. De har övervunnit dessa utmaningar genom att vara öppna och flexibla.

En potentiellt framtida fara är den korta tiden för deras 1-åriga rullande kolonilottssavtal, så de har börjat diskutera möjligheten till ett längre leasingavtal med kommunen.

Allmänna överväganden

De svårigheter och trauman som deltagarna kan ha upplevt, antingen i hemlandet eller i Storbritannien (eller båda) kan ha en djupgående inverkan på individer och gruppdynamik på både uppenbara och subtila sätt, liksom den ständiga påfrestningen och osäkerheten som det medför att vara en del av det brittiska asylsystemet. Utvärdering visar att trädgården är en mycket viktig del i deltagarnas vecka och de känner stöd i deras liv i Manchester.

TOP