En ekologisk trädgård som ett företag

PDF

Undervisa barn om aspekterna av ekologiskt trädgårdsarbete.

Beskrivning av aktiviteten

Syftet med denna workshop är att elever ska lära sig och förstå hur en ekologisk trädgård kan bli ett sätt att arbeta och utveckla till ett företag.

Denna workshop är en del av de aktiviteter som Asturias Acoge organiserar på begäran av de olika skolorna som vill delta. För denna förening är det mycket viktigt att kunna visualisera den nuvarande situationen för migranter som anländer till Asturien, så att de från barndomen kan bryta fördomar relaterade till invandring.

I detta fall görs besöket till en odling av grönsaker och bär som certifierats av Ecological Agricultural Production Council i regionen Asturien. Denna fruktträdgård är ett företag och ägs av en tidigare deltagare från Asturias Acoge som kommer från Marocko, som är entreprenör och samarbetar med icke-statliga organisationer i undervisning i ekologisk odling till barn och vuxna. Huvudpotentialen i denna aktivitet är att låta barnen veta hur ekologiskt jordbruk kan vara ett bra alternativ för framtiden.

Den största fördelen med denna workshop är att observera hur de kan starta eget företag, i det här fallet blir deltagaren som gått kursen en förebild för de andra vuxna deltagarna. Eleverna lär sig allt som rör plantering av bär och frukter, inklusive att delta i skörden av dem. Dessutom försöker de också göra eleverna medvetna om vad som behövs för en balanserad kost och respekt för miljön.

Det är viktigt att notera att detta projekt inte bara riktar sig till minderåriga, i utvecklingen av det hjälper nio personer som använder Asturias Acoges urbana trädgård och samarbetar i denna workshop. Dessutom kompletteras ytterligare en serie workshops på ett genomtänkt sätt, t.ex. en såg workshop, ett hälsosamt liv, lokala matlagningsgrupper etc. Det största hotet i denna typ av workshops är hur man sammanbinder migration med allt som det medför med de grundläggande begreppen odling. det vill säga, de försöker från föreningen att skapa en symbios mellan två idéer som vid första anblicken inte verkar vara ihopkopplade.

Kompetenser och utbildningsbehov

I utvecklingen av denna aktivitet samarbetar ledaren med eleverna och nio deltagare av “Huertas Acoge” som gör denna workshop. Ledarna har erfarenhet inom ekologisk odling både i skolor och med vuxna. Utbildningen visar också gruppdynamik och illustrerar ett antal sociala färdigheter som kan anpassas till olika profiler som ingår bland deltagarna. Det är viktigt att motivera deltagarna och för utbildarna att förklara grundläggande fakta i odlingen för att utveckla en förändring av attityd och mentalitet hos deltagarna, försöka utveckla självständighet och respekt för miljön. Kort sagt, de försöker skapa ett nytt lärande samhälle.

Steg för genomförandet av verksamheten

Det första steget är att upptäcka, baserat på elevernas profiler, vad de vill göra och hur. Det är nödvändigt att förbereda aktiviteten i förväg, eftersom det är komplicerat att föreslå affärsidéer beroende på åldersintervall och elevernas behov.

När det är bestämt om vilken typ av profil de ska ha i trädgården planerar de både den teoretiska delen och aktiviteten, de väljer de olika grönsakerna, som oftast är säsongsprodukter. Dessutom har bonden olika steg för utbildning och lärande.

Redan i praktiken och med eleverna på plats görs olika grupper, och med hjälp av volontärerna bestäms aktiviteten för plantering och skörd av grönsaker.

Material och metoder

Infrastruktur:
Denna aktivitet äger rum i den grönsaksträdgård som ägs av bonden och ligger i närheten av Trubia i staden Oviedo. Här finns flera växthus och olika tomter där aktiviteterna äger rum. I trädgården finns också två växthus där de odlar hallon.

Material och mänskliga resurser:
För utvecklingen av denna aktivitet är de nödvändiga materialen alla relaterade till utvecklingen av en trädgård: frön, plantor, trädgårdsredskap etc. Dessa material finns redan i trädgården. När det gäller mänskliga resurser behövde de:
- En assistent som anställts av föreningen för att samordna projektet.
- Åtta volontärer från föreningen.
- Nio personer dra nytta av projektet “Huertas Acoge”, som ger stöd till minderåriga.

Tid/arbetsbelastning:
Mötena är fyra timmar varje lördag. Det är också viktigt att samtidigt utveckla andra aktiviteter med innehåll som fungerade som stöd för utvecklingen av stadsträdgården.

Kostnader:
Dessa workshops finansieras med ett årligt ekonomiskt bidrag från Oviedos med ett belopp på 30 000 kronor för undervisning av ekologisk odling för skolbarn. Detta belopp är indelat i olika kategorier inklusive personallön, marknadsföring, försäkring, underhåll, mat och fester, material etc.

Lärandemål för deltagarna

Denna workshop har varit en framgång inte bara för deltagarnas undervisning utan även för deltagarnas samarbete, som grundade workshopen, så att lärandet har gått i två riktningarna. Å ena sidan har barn lärt sig värderingar relaterade till respekt för miljön, lagarbete, respekt för andra kulturer, hälsosamma sätt att gödsla etc. När det gäller vuxna kan det bekräftas att de har lyckats öka sitt självförtroende och sina sociala färdigheter. Empati, språk, lärt sig organisera en grupp (i detta fall barn), glädjen att prestera och få självförtroende är mycket fördelaktiga tecken i dessa workshops där invandrare samarbetar.

TOP