Concepcion Arenal urbana trädgård

PDF

Introduktion

Cantabria Acoge Förening (ACA) har arbetat i 25 år med invandrare och deras familjer. Detta har bidragit till utvecklingen av programmen och de har ökat kvaliteten på åtgärder som görs enligt deras erfarenhet. Under dessa år har Cantabria Acoge Förening genomfört program inom tre grundläggande områden för familjen och den personliga integrationen av deras deltagare, som är sociala, arbetande och juridiska. Tack vare denna ansträngning har staden Santander sedan 2015 erbjudit möjligheten att använda en urban trädgård för att främja invandrares sociala integration. Stadsparken Concepción Arenal började 2015 när Santander kommunfullmäktige donerade denna plats till Asociación Cantabria Acoge för att användas som en resurs för social integration av invandrare. Platsen hör till nätverket för hållbara sociala trädgårdar i Santander kommunfullmäktige som lanserades under våren 2010. Detta inte bara för rehabilitering utan också för att främja familjen och grannskapet samt relationer mellan generationerna.

I början var platsen endast för den pensionerade befolkningen över 60 år och invånare i staden Santander. Senare beslutades att ge tillträde till föreningar för att kunna ge en plats för socialisering i en annan miljö till andra grupper för att uppnå en effektivare integration. ACA skapade ett integrationsprojekt för invandrare som använder den urbana trädgård som en resurs. Stadsrådet valde detta projekt och tilldelade ACA en tomt till den gemensamma trädgården.

“Tack vare projektet har vi möjlighet att delta i aktiviteter som ett komplement till arbetet i trädgården, till exempel workshops, utflykter, besök som hjälper oss att träffa andra människor.”
Trädgårdsmästare

“Migranter och invånare är integrerade och har en plats där det finns möjlighet att dela utrymme med andra människor som ökar möjligheten att arbeta med olika personer utanför sina familjer.”

Manager

Plats – koordinater

C/ Concepción Arenal 8. 39008 Santander

Beskrivning av trädgården

Stadsparken Concepción Arenal ligger i centrum av Santander, kort avstånd från huvudkontoret i Cantabria Acoge. Trädgården tillhör nätverket av hållbara sociala trädgårdar i staden Santander, ett projekt som inleddes 2010, vars syfte var att, bortsett från att främja urbana trädgårdar, återställa områden som kraftigt försämras av industrin eller bara inte används på länge.

För närvarande har nätverket av kommunala urbana trädgårdar 119 tomter fördelat på fyra ställen: 56 i Alta Mira-parken (2168 m2 totalt), 24 i Alisal (390,33 m2), 16 i Duque de Ahumada (299,04 m2) och 23 i Concepción Arenal (505,14 m2). Alla dessa platser är i centrala delen av staden och de kan nås genom en promenad eller med kollektivtrafik. Alla tomter används av invånare i staden och tillhör regeringen. För att kunna använda platserna är det nödvändigt att följa en urvalsprocess och det finns prioritet för pensionärer och de som är registrerade i kommunen som börjar med namnteckning i rådhuset och sedan in på en väntelista. Ett av huvuddragen i detta projekt är utbildning: det är obligatoriskt att fullfölja en kurs inom ekologiskt jordbruk innan man börjar i trädgården. Dessutom utvecklas andra kurser relaterade till jordbruket under året inklusive kompostering, ekologiskt jordbruk, ekologi och aktiviteter som riktar sig till skolor och ungdomar.

När de sökande har blivit beviljade kan de använda tomten så länge de lever, förutsatt att den används och respekteras. Cantabria Acoge Association var den första enheten att arbeta med invandrare i en av trädgårdarna. Samtidigt kom andra organisationer och några invandrarfamiljer som också fick tomter i trädgården. Det verkar viktigt att notera att denna resurs i Santander kommuners urbana trädgårdar är öppen för alla organisationer som önskar det. Grupper som arbetar med personer som har psykisk ohälsa eller speciella behov, ska se till att trädgården är fullt tillgänglig. Arialen på trädgården: total yta 938 m2 och område för tomter på 505,14 m2 uppdelat i 23 tomter som har storlek mellan 15–23 m2. Varje tomt är tilldelad till en person eller till en förening. Kommunen är ansvarig för kostnaderna för att etablera trädgården, såsom: arbete och förbättring av marken, tillgång till trädgården, ett bevattningssystem och trädgårdsredskap. I början skulle varje tomtägare betala en liten summa av 400 kronor för att täcka inköp av växter. Förutom denna kostnad, och när det inte finns möjlighet att byta frön, köper trädgårdsmästarna dem själva. Trädgården har en bod för redskapen och det finns en anslagstavla för kurser, utflykter, utbyte av frön samt en toalett. Trädgården är inhägnad för att undvika stöldproblem. I första hand odlas säsongens grönsaker och kryddväxter.

Detaljer om initiativet:

I linje med föreningens globala insatser och inom filosofin att individer och familjer är en användbar resurs för invandrarnas sociala integration. En urban trädgård där deltagare lär sig något som hör samman med jordbruk, hälsosam diet och att erbjuda plats för möten att utveckla sociala färdigheter och lagarbete. Initiativet stöds av föreningen, som, nämnts ovan. Å andra sidan är trädgårdsnätet samordnat av en träningsskola med namnet Centro Ambiental Los Viveros, som syftar till att främja miljön i alla dess aspekter, och erbjuder en serie forsknings- och miljöutbildningar som syftar till att främja utvecklingen av staden Santander för att gå vidare mot en hållbar utveckling. Under dessa 3 år har vi arbetat med totalt 5 familjer och 3 personer utan ett socialt nätverk i vårt land. Invandrarnas nationaliteter har varit peruanska, chilenska, kamerunska, paraguayanska och ukrainska.

Chanser/Möjligheter

Från ACA finns det ett behov av att ha en plats utanför föreningen för att utveckla social sammanhållning i en ny och naturlig miljö. ACA har stöd från kommunfullmäktige att använda en tomt inom stadens nätverk. Användningen av trädgården är en resurs som kan erbjudas för migrationsföreningen. Syftet med denna resurs kan ses med olika synvinklar:

 • Främja social integration på en annan plats
 • Utveckla begrepp som teamarbete, kamratskap och engagemang
 • Uppmuntra användare till en sektor med möjliga arbetsmöjligheter
 • Dela och utbyta erfarenheter och kunskaper
 • Främja hållbar konsumtion och ekologiskt jordbruk
 • Främja utbildning inom ekologiskt jordbruk, matlagning, ekologi och kompostering
 • Hot/Utmaningar:

  Enligt föreningarnas erfarenhet kan flera hot hindra framgången med ett sådant här projekt. Bristen på engagemang och motivation från användarnas sida, deras löfte att upprätthålla en konstant insats i trädgården, de kulturella skillnader som i vissa fall omger trädgårdsmästaren i sin trädgård utan att integrera med resten, språkbarriären och andra faktorer som kan hindra trädgårdens goda utveckling. Det är viktigt att en samordnare har till uppgift att organisera aktiviteter för att involvera trädgårdsmästarna som uppmuntrar till deltagande och delar med sig den kunskap de lärt sig. Erfarenheten säger att en person som kommer utifrån kan vara den bästa lösningen, men brist på ekonomiska resurser kan hota denna typ av hjälp. Sökandet efter en person att ta hand om trädgården kan vara en stor utmaning för projektets framgång. Andra hot som kan försvaga denna resurs kan vara: bristen på stöd från kommunen och miljökontoret och bristande respekt för platserna av befolkningen som inte är involverade trädgården (det har funnits fall av stöld) etc.

  Generell övervägning

  Projektets framgång beror främst på närvaro av rådhuset och miljöcentret Los Viveros som stöder trädgårdsmästarna. Du kan räkna med resurser, även om det är begränsade, för att organisera aktiviteter eller workshops riktade till utbildning. Det är viktigt att närvaron av flera föreningar som arbetar med personer som riskerar exkludering för att täcka upp de olika aspekterna av samhället. En annan övervägning är platsen för trädgårdarna. De ligger alla i centrum av staden och är lättillgängliga.

  Kunskaper/Inställning/Kompetens/Utbildning

  För att genomföra detta projekt finns det ett mångsidigt och tvärvetenskapligt team som följer användaren i de olika stadierna. Cantabria Acoge har specialiserade tekniker inom olika områden som socialt, arbetskraft, juridisk och barndom. Beroende på behoven kan dessa tekniker följa användaren och göra ett gemensamt och omfattande arbete mellan dem. Det är viktigt att vi också har stöd av miljöcentret i Los Viveros som ansvarar för utbildningen inom jordbruksfrågor. Centret har tekniker inom ekologiskt jordbruk och volontärer som följer upp spridnings- och träningsarbetet. Ett nödvändigt villkor för att få tillgång till trädgårdarnas nätverk efter tilldelningen av tomten är att deltaga i en kurs i ekologiskt jordbruk. Andra typer av kurser och aktiviteter genomförs under hela året för att främja brukarnas sociala integration. Alla trädgårdsmästare kan delta gratis. För arbetet med detta arbete har två aktiviteter valts som förklaras i den sista delen i dokumentet.

  Enligt deras korta erfarenhet av urbana trädgårdar med invandrare har de kunnat uppskatta fördelarna med en resurs som denna. Det är viktigt att på förhand analysera och öka medvetenheten om de deltagare som vill delta. Det är viktigt att informera dem om befintliga resurser och det är grundläggande att användarna blir involverade i trädgården och i allt som ingår. Värden som teamarbete, ömsesidig hjälp, utbyte av erfarenheter, ansvarsfördelning, och respekt kan lätt uppnås. Närvaron av en referensorganisation för deltagarna kan underlätta och hjälpa till under hela utvecklingen. Stöd från rådhuset och träningscentret i detta fall har varit grundläggande, dessutom kan spontana aktiviteter eller initiativ utvecklas bland trädgårdsmästare som använder resursen, såsom köraktiviteten som beskrivs nedan i dokumentet.

  TOP