Garten der Begegnung

PDF

Introduktion

‘Garden of Encounter’ grundades år 2014 utifrån flykting bemyndigande aktiviteter i Traiskirchen, Lower Austria intill Österrikes största och första mottagningscenter för asylsökande. Trädgårdens fokus är att skapa en situation där inkludering kan ske genom olika projekt med huvudmålet att stötta flyktingar så att de kan upptäcka sina förmågor och få stöd för att göra dessa förmågor synliga genom projekt med en ekonomisk grund. Eftersom de flesta officiella jobb och färdighetsutbildningsaktiviteter i Österrike startar när flyktingarna får sitt uppehållstillstånd, det här projekten försöker visa hur man kan börja aktiviteter på ett tidigare stadium. Förutom trädgårdsskötsel säljer gruppen även grönsaker och planterar 150 fruktträd genom en sponsringsmodell. De startade också en syateljé och en snickarverkstad och organiserade regelbundet evenemang så som orientalisk frukost och startade en ateljé för flyktingar att arbeta med sina produkter och ge dem en möjlighet att synliggöra dem och att sälja dem.

“Vi berättar i början att de inte är anställda i det här projektet. Det är vårt projekt! Vi gör det hand i hand och vi håller varandra i händerna och säger: Detta är vårt projekt.”

“För migranter är det väldigt viktigt att lära sig att arbeta i det nya landet, hur man pratar med kunder, hur man skriver ett mail, små saker, men för flyktingar är det verkligen stora saker.”

“Att ha stora öron (bra lyssningsförmåga) för migranternas behov och talanger är mycket viktigt”

“Många gånger är felet att veta från början hur integrering fungerar.”

“Idéer för projekt är som frö av en växt, många förökar sig inte. Det handlar om att se vad samhället behöver vid det specifika ögonblicket - bara de idéerna kan verkligen växa.”

Plats – koordinater

Akademiestrasse / Ecke Einödweg Traiskirchen

Beskrivning av trädgården

Trädgården ligger på ett fält som tillhör kommunen intill det första mottagningscentret för asylsökande i Österrike. De har ett kontrakt med kommunen för permanent användning och som gett dem marken gratis. Den har 10 000 m² som är uppdelad i tre områden (vegetabilisk produktion, boskap och ett område för sociala möten.) Grönsakerna produceras tillsammans, främst i rader med ett bevattningssystem. För att göra det möjligt för människor att träffas och arbeta tillsammans finns en modifierad trailer som fungerar som ett ute kök, bord och bänkar (en med en solcell för att ladda din mobiltelefon i trädgården) bärbuskar och 150 fruktträd som ingår i sponsringsprojektet (lokalbefolkningen finansierar hälften av fruktträden och kostnaden för de första åren, och kommunen betalar den andra hälften). Dessutom renoverade de ett gammalt hus för aktiviteterna “Global Talents” och har ett litet salustånd för att sälja sina grönsaker. Sömnad- och snickarverkstad sker i en lokal i närheten. Projektet har ett samordningsteam. En av dem är en före detta flykting från Syrien. Trädgårdsgruppen är cirka 40 trädgårdsmästare och ca 20–30 är flyktingar eller invandrare som får en liten ersättning för sitt arbete. Under det första året började de utan budget och de köpte frön och växter på egen hand och startade projektet på egen hand. Under det andra året gav kommunen ekonomiskt stöd. Den årliga budgeten ligger nu på cirka 900 000 kronor, av det är det mesta personalkostnader. Kommunen stöder projektet med 380 000 kronor/år, resten finansieras genom uppdrag och donationer.

Detaljer om initiativet

På vintern 2013–14 var det ett behov av att hjälpa migranterna från det fullbelagda asylcentret. Volontärerna började med aktiviteter i en lokal där de gjorde kreativa saker som att sy, måla, och sportaktiviteter etc. Vid den tiden hade Nikolai Ritter, trädgårdsinitiativstagaren, idén att utvidga dessa aktiviteter till trädgårdsarbete. Utan detaljerade planer kontaktade han borgmästaren (som visade sig vara en stor hjälp och en källa till stöd i detta projekt). Några dagar senare erbjöds han marken bredvid asylcentret. Nikolai kände till behovet av projekt som var inkluderande. I motsats till integrationsprojekt är inkludering en tvåvägsprocess där även lokalbefolkningen måste vara öppen och lära av varandra. Utan detta kan integration inte ske. Enligt honom anses inkludering också som hjälpmedel för lokalbefolkningen att göra sig redo för globaliseringen. Kunskap inom detta område är exempelvis att ta hand om och ha respekt för äldre människor. Att lära känna den afrikanska humor och den vänskapen är viktigare än punktlighet. Trädgårdsskötsel ses som mer ekonomiskt viktig i andra kulturer. Stöd från kommunen ses som en viktig faktor för att förstå projekt från det civila samhället. I detta projekt fick de verkligt stöd med mark, ekonomiskt stöd och personal, rekommendationen är att söka samarbete med kommunen. Deras mål är att växa tillsammans med alla samhällsnivåer i en evolutionär slags process och inte mot dem i en revolution.

Chanser/Möjligheter

Som beskrivet ovan börjar de flesta officiella integrationsverktyg när människor får sitt uppehållstillstånd. Ett av syftena med detta projekt är att visa andra i samhället hur det här viktiga arbetet kan göras direkt från invandrarnas ankomst. Projektet ses som en introduktion till arbetsmarknaden. Även om asylsökande i Österrike i allmänhet inte får betalda jobb, finns det möjligheter till ekonomiskt ersättning av olika slags små jobb som de gör i trädgården. Avtalet är att om asylsökande kommer till jobbet 3 dagar i veckan kan de få 1100 kronor / månad i ersättning. Även om detta inte är en stor summa pengar ses den som en av nyckelfaktorerna för framgång i detta projekt. Eftersom kommunen inte klarar av hela den summa pengar som behövs måste trädgården leta efter externa uppdrag och donationer, vilket ger människor verkliga potentiella jobb där tjänster och produkter tillhandahålls. Dessa inkluderar små sömnadsarbete, snickeriarbeten av bord och bänkar för offentliga utrymmen, sälja grönsaker och regelbundet organisera evenemang som den orientaliska frukosten. Av juridiska skäl görs dessa aktiviteter med pengar från donationer. Förutom de asylsökande som är inblandade i projektet är en tidigare asylsökande från Syrien anställd med 5 andra anställda i ledningsgruppen. På grund av sin språkkunskap och bakgrund är han en viktig mellanhand i projektet.
Den syriska projektledaren berättade att det tar tid att lära känna samhället och att varje samhälle har sin egen mentalitet. Enligt honom behöver integration inte bara tid, det kräver också personliga kontakter. Trädgården öppnar möjligheten att inte bara träffa lokalbefolkningen utan att arbeta tillsammans. För projektledaren var det väldigt viktigt att förstå vad och hur du kan göra saker här. I trädgården kunde han verkligen lära sig språket med alla sina olika dialekter och lokalbefolkningen kunde rätta till honom om han sa saker fel. Han kunde lära sig att arbeta i detta land, och hur man pratar med kunder. Det visade sig att varje kultur är annorlunda när det gäller punktlighet, säkerhet och renlighet på arbetsplatsen. Dessa kunskaper verkar små, men enligt migranter är de viktiga för att leva och arbeta i det nya hemlandet.

Hot/utmaningar

Potentiella utmaningar kan ses i könsfrågor. Det kan vara utmanande att vara öppen för att lära känna familjekonstruktionerna från andra kulturer. Kvinnor verkar komma i bakgrunden och kan ses som åsidosatta. Det behövs ofta andra tillvägagångssätt för att öppna dessa projekt för kvinnor. Utmaningen ses i att förstå dessa frågor, och att saker är helt olika för dessa kvinnor.

Allmänna överväganden

Allmänna överväganden kan ses i vikten av att ha en bra vision av projektet, med att hålla sig mycket öppen och flexibel för att förstå vad som är viktigt för flyktingarna just nu. Om det finns familjeproblem eller problem med asylproceduren är det kanske inte det första man ska göra är att plantera jordgubbar. Människor bör inte heller drivas in i arbete. Projektets mål är att se bakom fasaden, upptäcka talanger och potentialer och försöker sedan att införliva dessa och hjälpa deltagarna att arbeta självständigt. Dessa individuella talanger ses som den främsta källan för självförtroende. Enligt deras erfarenheter har invandrare inte denna vision, men med god lyssningsförmåga och hjälp med översättning kan de upptäckas. Situationen behöver personligt förtroende mellan projektledaren och migranterna och det är mycket viktigt att stödja deras motivationer och gå tillbaka till tidigare integrationsstrategier.

Kunskap/attityder/Kompetens/Träning

Enligt de intervjuade behöver du ingen särskild utbildning för att starta denna typ av projekt. Tvärtom behöves det bara ett riktigt intresse från folket och deras bakgrund och villighet att lära av varandra. Rådet är bara att börja. Vissa saker måste finnas såsom el, vatten, organisationsform, pengar och medlemskap bör beaktas i initiativet. I privata projekt arbetar man inte med en huvudplan. Det viktigaste är att sätta igång.

TOP