Globala talanger erbjuder en studio till personer som vill utveckla sin kompetens och skapa egna småföretag.

Beskrivning av aktiviteten

Global Talents är en ny aktivitet i Garden of Encounter. En inomhusstudio gör att människor (artister) kan arbeta med sina färdigheter, utveckla produkter, arrangera utställningar och så småningom sälja sina produkter. Studion kan användas av en talang gratis i ett halvt år. Efter denna tid blir nästa talang vald vid de regelbundna projektmötena. Talangerna får lite pengar för att köpa grundmaterial, men får inte ytterligare ersättning. Tanken är att öppna upp utrymme för kontinuerligt arbete angående talangernas intressen och hålla dem kopplade till sina färdigheter, vilket annars inte skulle ses, utan istället isolerat dem. Studion är ett gammalt hus på trädgårdstomten som har renoverats för denna anledning. Arbetsområden kan sträcka sig från sömnad, bakning eller återvinningsprojekt. Syftet är också att visa lokalbefolkningen färdigheter och egenskaper från andra kulturer som kanske inte finns här.

Kompetenser och utbildningsbehov

- Kompetenser och resurser för att organisera en studio.

- Kompetenser för att välja ut talanger och ta hand om dem.

- Det kan vara obekvämt för människor att de visar sina färdigheter offentligt eftersom de inte känner sig bekväma eller hemma i sitt nya land.

- Organisationsteamet måste ha möjlighet att ta ett steg bakåt. Inte alla människor är lämpliga att arbeta med och på sina färdigheter. Några tar omedelbart chansen och arbetar på sina produkter andra är fysiskt eller psykologiskt olämpliga för denna aktivitet. Valet av talanger kan vara utmanande och kan leda till misslyckande.

- Människor från andra kulturer kan ha andra arbetssätt. Förberedande arbete eller arbete för att utveckla ett varumärke kan vara obekant, eftersom arbete på efterfrågan är det normala fallet.

- Gruppdiskussioner kan vara svåra. Lokalbefolkningen tenderar att prata mer än invandrare. Se upp med balansen, lyssna på vad de vill göra och var öppen för det.

- Ha tålamod. Det tar tid för engagemang och för att deras arbete ska utvecklas, men det här är en väldigt viktig process.

Steg för genomförandet av verksamheten

Sök samarbete med kommunen.

Leta efter talanger. Kontrollera om människor kan och motiveras att arbeta med sina produkter med hjälp av översättning.

Samla bidrag/medel för att stödja talanger och arrangera en studio.

Ordna en studio beroende på behoven hos talangerna.

Välj talanger.

Stöd med offentliga relationer.

Utställning/försäljning av produkter.

Material och metoder

IInfrastruktur:
- Rum / studio
- Anläggning för deras behov (kök, verktyg)

Material och mänskliga resurser:
- Material för talangerna (trä, ull, verktyg,)
- Motiverade talanger
- Kapacitet för att organisera aktiviteten

Tid/arbetsbelastning:
Förutom renoveringen / anpassningen av studion tar denna aktivitet cirka 5 timmar per månad för organisationen i trädgårdsmötet.

Kostnader:
- Renovering och anpassning av ett utrymme
- Löpande kostnader för material

Lärandemål för deltagarna


- Deltagarna kommer i kontakt med sina talanger

- De kan skapa självkänsla om sina talanger

- Uppleva värdet av kultur och färdigheter

- Utveckla mod att dela med sig av sina talanger

- Vänja sig med en arbetsrutin

- Utveckla ett varumärke/ etikett för framtida jobb

TOP