Studio Garden at the Folkuniversitetet in Växjö, Sweden

PDF

Introduktion

Ateljéns trädgård på Folkuniversitetet i Växjö har en bra mix av människor från olika kulturer, och Ateljén har använts som rehabilitering under flera år. I Ateljén trädgård är det en svensk trädgårdsmästare som är anställd av Folkuniversitetet i Växjö, men ingen invandrare är anställd som trädgårdsmästare. Invandrarna använder Ateljén som en rehabiliteringsplats. Under de senaste två åren har det varit en bra mötesplats för invandrare som behöver lära sig det svenska språket, det svenska samhället och kulturen i landet. Det har visat sig att det är ett bra koncept att ha blandade grupper med infödda svenskar och invandrare. Trädgården har blivit en attraktiv plats, och många kommer på studiebesök från andra organisationer i södra Sverige.

“När jag som nyanländ flykting kom till Sverige och fick möjlighet att genomföra rehabilitering i Ateljén fick jag möjlighet att lära mig hur man utvecklas inom det svenska samhället. I trädgården har vi inte så stort område att odla på och då måste alla utrymmen användas på bästa sätt. Vi har skapat olika steg för att lägga upp odlingarna. Detta gör att vi kommer att lära oss alla olika sätt att bruka och ta till vara på olika odlingstekniker. Men också för att vi ska lära oss de ord som ingår för grödor och växter, så att vi kan träna svenska i ord och meningar.”
Kommentarer från deltagarna

Plats – koordinater

Folkuniversitetet, Linebornsplan 11 Växjö, Sweden (VRM6+89 Växjö)

Beskrivning av trädgården:

Ateljén är belägen nära centrum i Växjö. Infrastrukturen i denna trädgård uppstod med ett behov av rehabilitering. Det här är en trädgård för personer som är långtidssjukskrivna eller som är arbetslösa. Vi upptäckte att våra invandrare som har haft traumatiska erfarenheter från flykten från deras hemländer hade ett stort behov av rehabilitering i form av trädgårdsarbete. Trädgården är utformad som en villaträdgård och odlingsytan är ca 25m2. I trädgården finns det ett växthus och flera drivbänkar för odlingar. Förutom odlingarna finns det olika delar i trädgården där det finns fruktträd, bärbuskar och även en örtträdgård. En del av trädgården används också för kreativa hantverk som förenar människorna i trädgårdsmiljön.

Från början kom de svenskar till Ateljén som stod utanför arbetsmarknaden och som behövde rehabilitering för att skapa ett socialt liv så att de kan återvända till arbete igen. Det finns små oaser i trädgården med soffor och bord, så de kan njuta av sin lunch utomhus på sommaren. Kostnaderna för att bygga trädgården betalades av Folkuniversitetet tillsammans med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Kostnaderna är ca 100 000 kronor per år. Folkuniversitetet får betalt för rehabiliteringsplatser för personer med sjukskrivning eller som är arbetslösa och som ska återvända till arbete efter sin rehabilitering. Folkuniversitetet är ägare av byggnaden och trädgården I Växjö.

Trädgården används av 15 personer per vecka. Grupperna som deltagit har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. De kommer från olika migrantgrupper och de länder som för närvarande representeras är Balkan, Kina och många länder med arabisk bakgrund. Vad vi också har funnit är att de med invandrarbakgrund har god odlingskunskap som de har lärt sig i tidig ålder. De har på ett naturligtvis deltagit i familjens jordbruk och lärt sig vad de olika grödorna kan användas till.

Detaljer om initiativ: Det hela startade med att Ateljén hade en grupp med människor som har haft en lång period av trauma. Dessa blev kontaktade av Folkuniversitetet och av Försäkringskassan i Växjö. De ville hjälpa till med rehabilitering för dessa människor och för att de skulle kunna återvända/gå ut till arbete. Ateljén har tidigare tillhandahållit rehabilitering för personer med långvarig sjukskrivning, och då hjälpt till med rehabilitering. De ansåg att de också kunde hjälpa migranter använda samma form av rehabilitering.

År 2015 hade vi många invandrare som kom till Sverige och många som kom hade traumatiska erfarenheter från sin flykt. Ateljén var ett bra ställe att komma till och genomföra rehabilitering. Tillsammans med personalen utarbetade de en individuell studieplan, som innehöll lektioner med svenska språklärare och trädgårdsarbete som en form av rehabilitering.

I Ateljén har vi samma värderingar oavsett den etniska bakgrund, kön, religion eller politisk inriktning. Vi vill se människan som en helhet och därför ger vi dem möjlighet att delta i att förmedla sina kunskaper inom trädgårdsarbete eller om de har annan kunskap som kan användas. T.ex. som matlagning med skördade grödor eller om det finns kunskap om olika örters användning, både inom matlagning men också som alternativ medicin. Tillsammans i trädgårdsgruppen har deltagarna fått kunskap från varandra och tillsammans skapar de en känsla av trygghet som delas genom mångkulturella erfarenheter.

Några invandrare har tillsammans gjort en bok om örters användningsområden. Detta är en av de sysslor som får dem att känna sig mer etablerade i sitt nya värdland. I den grupp som deltog i trädgården har det svenska språket varit nyckeln till bättre integration, eftersom de har kommit från olika länder och inte har kunnat tala varandras språk så det har kommit naturligt att träna på svenska så mycket som möjligt. Självförtroendet stärker dem att tala svenska, och då känner de sig trygga att tala svenska även i andra sammanhang och därmed lär de sig språket snabbare.

Ateljén är en mötesplats där du kan få extra stöd för att få bra färdigheter som kan användas för att kunna komma tillbaka till jobbet. Genom yrkesutbildning eller rehabilitering i Ateljéns kreativa miljö får de också möjlighet att utveckla nya färdigheter såväl som personlig coaching och stresshantering.

Chanser och möjligheter

Ateljén erbjuder vägledning av erfarna och engagerade ledare inom olika tekniker inom konst, hantverk och trädgårdsarbete. De arbetar också med utställningar och kulturella evenemang tillsammans med olika offentliga grupper där de får lära sig arbeta med marknadsföring och utöka sitt nätverk.

Handledarna startar varifrån deltagarna är idag och var de vill vara imorgon. Tillsammans listar de sina styrkor, kunskaper och erfarenheter som kan leda till framtida jobb och studier. Några av de olika kurser som de gör i studion är textilhantverk och målning, skulptur och betonggjutning De gör studiebesök till olika företag för att göra förfrågningar om huruvida det är möjligt att få praktisera hos dem. De får också studiebesök i ateljén för att visa upp sin verksamhet.

I studion arbetar de i trädgården, med olika slags uppgifter som frösådd, drivbänksodling och annat trädgårdsarbete. De har digitalt bildbehandlings program och fotografier för att dokumentera vad de gör i Ateljén och i trädgården.

De arbetar med att utöka sina nätverk så att de kan få bättre kontakter när de ska söka arbete.

De har ett gott samarbete med lokalbefolkningen och kommunen och utbyter erfarenheter med varandra.

De har personliga coaching-samtal, för att kunna ge deltagarna individuella mål för deras framtid.

De har stresshanterings diskussioner både individuellt och med andra i grupp.

Migranterna får möjlighet att vidareutvecklat sig själv, lära sig svenska språket och svensk kultur i sin takt. Trädgården som en form av rehabilitering, arbetar för läkning och de mår bättre när de använder sina händer för att arbeta och gräva i jorden och de blir lugna genom att plantera olika grödor i trädgården.

Gruppen har också en örtträdgård, där en syrian har stor kunskap om örter, de hjälps åt att översätta mellan de olika språken och har startat ett projekt med layout för en kokbok.

Utmaningar/hot

Det största hotet i att vara i en miljö där människor känner sig trygga kan vara till nackdel med att vilja ta nästa steg ut i samhället.

I Sverige finns ett ersättningssystem, vilket innebär att om en person har sjukskrivning eller har funktionshinder, har de ersättning från staten. Det innebär att även om de kommer ut till jobbet och får lön är ersättningen den samma. Det betyder att många vill stanna i rehabiliteringsfasen.

Därför har en tidsbegränsad period skapats för dessa deltagare att vara i studion och efter denna period måste de att ansöka om en annan aktivitet/jobb för att gå vidare.

TOP