Interkulturell trädgård AnnaLinde-Leipzig

PDF

Introduktion

Annalinde Trädgården är ett socialt urbant jordbruksprojekt i Leipzig. Projektet består av jordbruk, en gemensam trädgård och en ängsodling. Trädgården ligger väster om Leipzig och har sedan 2016 varit värd för en interkulturell trädgårdsgrupp som träffas varje vecka. Den interkulturella trädgårdsgruppen har 7–10 medlemmar med invandrar- och flyktingbakgrund. Gruppstorleken är vanligtvis större under sommartid. För närvarande förvaltas trädgården av två kvinnliga anställda som får lön, de hjälper medlemmarna med trädgårdsarbete, organisering, myndighetsbesök och pappersarbete.

“Kontakt och förtroende är viktigt. Du behöver en person du kan lita på, när du kommer till en plats som du inte känner till.”
Medarbetare 1

“Förberedelse är viktigt, men ännu viktigare är utvärderingen. Det är en viktig punkt där du kan sammanställa.” Vad gjorde vi för att lära oss och hur? Du måste marknadsföra dig själv, beskriva och göra vackra bilder. Vi använde blogginlägg och Facebook inlägg. Tänk på uppföljningskommunikation i form av PR.”
Medarbetare 2

“Var uppmärksam när det gäller regler för offentliga fonder. Vissa utesluter varandra, och saker är inte så enkla som man kan tro. Det här är en del av vårt jobb, få tillgång till ny finansiering.”
Medarbetare 3

Plats – koordinater

Zschochersche Straße 12, 04229 Leipzig, Tyskland

Beskrivning av trädgården

Trädgården ligger centralt i västra Leipzig och är lätt att nå med kollektivtrafik. Den ligger mellan ett offentligt bibliotek och en stormarknad. Trädgården var ursprungligen ett stycke friland som odlades av volontärer och grannar. Det finns femtio upphöjda bäddar ett sommarkök, en grillplats med bänkar, ett trähus, ett förvaringsskjul, en bikupa, en scen och ett växthus för trädgårdsmästarna. Trädgården är till för sina medlemmar men öppnar upp sina grindar för allmänheten. Trädgården ägs av staden Leipzig och projektet startade med ett ett års kontrakt. Med tiden blev det mer och mer uppskattat att vara i trädgården och nu är bäddarna åtkomliga för att odla grönsaker, frukter och örter från hela världen. De förlängde kontraktet i 5 år vilket ger säkerhet för medlemmar och arrangörer. Trädgården finansieras genom offentliga bidrag, donationer, små evenemang och stöd från paraplyorganisationen.

Detaljer om initiativet

Trädgården grundades som en gemensam trädgård för en interkulturell trädgårdsgrupp. Avsikten är att flyktingar och invandrare i Leipzig ska kunna komma i kontakt med lokala medborgare och skapa ett öppet utrymme där människor känner sig välkomna och hemma. Möten underlättas genom trädgårdsodling och sociala aktiviteter. Gruppen är öppen för alla som vill delta. De har inga begränsningar för medlemskapet. Den nuvarande gruppen möts en gång i veckan och skulle gärna inkludera ytterligare kvinnliga medlemmar i sin grupp. Den interkulturella gruppen tar emot stöd och leds av två kvinnliga anställda som anställs som projektledare fram till 2019. Förutom samordningsuppgiften hjälper medarbetarna till med myndighetsbesök och pappersarbete. Trädgårdsgrupperna samarbetar med en språkskola och erbjuder tyska kurser till personer i Leipzig med en internationell bakgrund, som även inkluderar flyktingar och invandrare. En gång varje sommar besöker skolans elever trädgården som en klassaktivitet. Eleverna får möjlighet att lära känna gruppen, trädgården och en möjlighet att träna tyska. Trädgårdsgrupperna erbjuder vanligtvis en rundtur och produkter från trädgården. Ungefär 2 studenter går med i gruppen varje år. Samarbetet fungerar bra och har inga problem.

Chanser / Möjligheter

Trädgården erbjuder olika inlärningsmöjligheter. Detta inkluderar att få trädgårds- och miljökunskaper, praktisera struktur och språkkunskaper, samt utbyta erfarenheter och kultur. Trädgården hjälper till att utveckla vänskap och får tillgång till det tyska samhället. Trädgården underlättar också att bygga upp ett närverk. I trädgårdsgruppen är medverkan avgörande. Ibland befinner sig medlemmar som en elev, ibland som en lärare. Att uppnå färdigheter och dela med sig av dem uppskattas. Eftersom trädgårdsgruppen är öppen för alla finns det ytterligare möjligheter att uppleva och lära sig av mångfald. Medlemmarna i gruppen stöder varandra, men det finns inga traumatiserade människor. Trädgården är dock fortfarande en plats för rekreation, terapi och inkludering, eftersom trädgården är öppen för personer från ett boende och för arbetslösa som försöker skapa rutiner i sitt liv.

Hot / utmaningar

Inom trädgårdsgruppen stod individer inför utmaningar när det gällde social integration. Det här är relaterat till pappersarbete, problem med myndigheterna, eller sökandet av ett arbete eller möjligheter för att bli lärling. Det har inte funnits någon betydande intern spänning inom gruppen. Att vara öppen för varandra ses som ett bra sätt att integreras med varandra. Inom gruppen översätter människor för varandra; använder olika kommunikationskanaler e-post, text och muntlig kommunikation. Otillbörligheter i förhållande till språket är inte en anledning att inte delta i gruppen. Under vintern är det vanligtvis en minskning av engagemang och motivation inom gruppen. Det finns inte så många människor som under sommartid. Trots det möts gruppen regelbundet för andra inomhusaktiviteter. Detta inkluderar måltider och konversation, vilket möjliggör positiv gruppdynamik i samhället.

Allmänna överväganden

En viktig punkt är behovet att ofta bjuda in människor utanför gruppen så medlemmarna kan integreras i samhället och samhället blir medveten om trädgården. För att uppnå detta är både avancerad planering och organisation viktig. De två anställda, som övervakar gruppen, samordnar uppgifter, strukturer och organisationen. De viktigaste framgångsfaktorerna för initiativet är:

  • En öppet interkulturell grupp som gör sig känd för allmänheten
  • Ömsesidig respekt bland gruppmedlemmar
  • Extremt engagerade medarbetare och volontärer

    Den interkulturella gruppen är i den situationen att medarbetarna är mycket engagerade i sitt jobb, och är skickliga arrangörer och nätverkare. Dessutom har de en stark organisatorisk bakgrund, som inkluderar ett vidare urbant jordbruksprojekt. Detta är en stor fördel för projektet när det gäller finansiering, mänskliga resurser och socialt stöd.

  • TOP