Förberedelse av drivbänkar

PDF

Att skapa och bibehålla drivbänkar ökar känslan för lagarbete och ansvar.

Beskrivning av aktiviteten

Förberedelser, för kultivering av upphöjda bäddar är en aktivitet som främjar samarbeten, språkkunskaper och bygger upp eller ökar trädgårdsodlingens kunskaper. Eftersom det bara finns gemensamma bäddar i trädgården är gruppmedlemmarnas medverkan i denna aktivitet av särskild betydelse. Bäddarna är förberedda, underhållna och skördade i trädgården. Varje år planteras och testas nya sorter. Ört- och grönsaksvarianterna kommer från hela världen. Varje bädd får en egentillverkad träskylt som förklarar det tyska namnet på växterna. Det gynnar språk- och trädgårdsinlärning.

Kompetenser och utbildningsbehov

Den ledande personen/teamet behöver ha kunskap om trädgårdsskötsel och trädgårdsarbete. Ytterligare språkkunskaper krävs, eftersom aktiviteterna behöver läras och det måste finnas en överenskommelse i trädgården om plantorna som ska placeras i bäddarna. Eftersom de ledande personerna inte hade någon trädgårdsbakgrund fick de utbildning i ämnet. De betonade dock att trädgårds- och praktisk kunskap är en värdefull resurs som finns i gruppen och alla medlemmar drar nytta av utbytet.

Steg för genomförandet av verksamheten

Hitta en överenskommelse i gruppen för de arter som ska planteras. Gruppen behöver hitta en idealisk plats, som uppfyller kraven för arten / sorten. Förbered bäddarna med jord och gödsel. Sätt plantorna i bädden.

Använd verktyg för att göra en träskylt, vilket indikerar bäddens innehåll och en odlingsbeskrivning. Denna aktivitet är särskilt fördelaktig för gruppmedlemmarna, eftersom de lär sig de tyska termerna på växterna. De kan också uttrycka sig på ett kreativt sätt.

Människor måste komma överens om rutiner från plantering till skörd. Detta hjälper till att skapa en känsla av gemenskap och deltagande inom gruppen.

Gruppmedlemmar kan skörda örter och grönsaker och tillaga en gemensam måltid.

Material och metoder

Infrastruktur:
Ett trädgårdsskjul eller ett förråd där verktyg och utrustning förvaras är nödvändigt. En brunn krävs för att försäkra att det finns vatten vid torra perioder.

Material och mänskliga resurser:
Du måste ha aktiva trädgårdsmästare som ställer upp och förbereder och tar hand tar om de upphöjda bäddarna. Aktiviteten är lämplig för mindre grupper som förbereder de upphöjda bäddarna. 1–3 personer kan ta hand om en bädd. Material, växter (grönsaker och örter) behövs, och jord och gödningsmedel. Verktyg för plantering och tillverkning av skylt(Trä, Färg, Spade, Såg).

Tid/arbetsbelastning:
Aktiviteten tar bara några timmar för att plantera och göra skyltar. Underhållet måste ske kontinuerligt varje vecka.

Kostnader:
Kostnader för plantor eller frön, väderbeständigt trä, jord och gödningsmedel. Dessa material kan köpas i någon lokal plantskola.

Lärandemål för deltagarna

De deltagande medlemmarna har möjlighet att studera namnen på grönsaker och örter på tyska. De tränar lagarbete, tar hand om växterna. Deltagande och gemenskap byggs in i aktiviteten.

TOP