Fira slutet av Ramadan tillsammans med trädgårdsmedlemmar och grannskapet för att främja interkulturell utbyte.

“Planera i förväg. Det är mycket arbete. Börja med ett mindre event, inkludera musik och dans.”

Beskrivning av aktiviteten

Efter Ramadan hade den interkulturella trädgårdsgruppen organiserat en fest för att fira slutet på fastan för att ha en kulturell upplevelse. Evenemanget var öppet för trädgårdsmedlemmar och de övriga i samhället. Traditionell mat gjordes, men även måltider var tillagade från de odlade råvarorna i trädgården. Traditionella danser utfördes och de spelade musik. Ett liveband presenterade arabiska sånger med sånger från folks hemländer och barndom. Dessa sånger var en av höjdpunkterna för evenemanget. De största utmaningarna för aktiviteten är väderförhållandena och deltagandet av människor och organisationer som festen var öppen för.

Kompetenser och utbildningsbehov

Den ledande personen/teamet måste ha en bra organisations- och planeringsförmåga, kulturell kunskap (bakgrundskunskap om Ramadan). Beroende på eventets storlek och omfattningen som allmänheten är involverad i måste dessa evenemang godkännas av lokala myndigheter, el och vatten måste organiseras. Kulturell och bakgrundskunskap om Ramadan är nödvändig för att undvika kulturella / religiösa konflikter. Ledande person / team måste ha kompetens för att underlätta interkulturellt utbyte och se till att folk cirkulerar.

Steg för genomförandet av verksamheten

Bestäm ett datum. Organisera och planera ett halvt år i förväg inför eventet. Detta inkluderar att få tillstånd från myndigheter och ordna arbetsgrupper som utför enskilda delar av festen. Till exempel olika team ska ordnas för mat och musik. Boka ett liveband.

Ett tag innan eventet ska äga rum, bjud in gästerna, till exempel partnerorganisationer. Skicka ut en agenda. Använd en mängd olika kanaler för att sprida evenemanget, inklusive e-postmeddelanden, flygblad, sociala medier och mun till mun metoden. Informera grannar om evenemanget och deras potentiella vilja att bidra eller göra dem medvetna om hög volym från eventet.

Be frivilliga / medlemmar att förbereda traditionell mat. Potentiellt förbereda en lista över mat för att säkerställa att kulturella livsmedelsrestriktioner beaktas. Ge en kulturell och flerspråkig förklaring till rätterna.

Ordna i trädgården inför festen, kontrollera utrustning och faciliteter.

Njut av festen, ät, umgås, dansa, sjung och mingla.

Material och metoder

Aktiviteten är lämplig för olika storlekar av grupperna, det beror på ledigt utrymme, kapacitet och budget.

Infrastruktur:
För denna aktivitet behöver du trädgården som plats för festen. Du behöver bord och bänkar där människor kan sitta och prata, och mat kan placeras. Du behöver eventuellt förvaringsutrymmen förr maten.

Material och mänskliga resurser:
Du behöver ett organiserat team som planerar och genomför evenemanget. De kommer att visa medlemmarna och bidragsgivarna hur de ska samordna de olika uppgifterna.

Tid/arbetsbelastning:
Evenemanget måste organiseras 6 månader i förväg. Den faktiska festen tar en dag.

Kostnader:
Eftersom trädgården är anläggningen så finns ingen hyra att betala. Medlemmarna förbereder hemmalagad traditionell mat, så det finns ingen kostnad för mat. Drycker måste köpas och tillhandahållas. En liten avgift för dryck. El och livebandet måste betalas.

Lärandemål för deltagarna

De deltagande medlemmarna har möjlighet att presentera sin kultur eller förstå en annan kultur genom mat, musik, dans och presentationer. Deltagande medlemmar lär känna det övriga samhället, utöva sina språkkunskaper och utökar sitt nätverk.

TOP