Utbildning i grunderna i trädgårdsdesign, blomsterbindning, rosodling samt användningen av blommor för att bemyndiga kvinnor.

Beskrivning av aktiviteten

Genom “blommans språk” kan kontakter lättare etableras och språk och sociala hinder kan övervinnas snabbare. En grupp kvinnor, flyktingar och invandrare, liksom tyskarna från Grone, deltog i projektet och deltog i design och underhåll av blomprojektet. På ett område på cirka 300 m² planterades olika arter av sommarblommor från olika områden i världen och såddes på föreningens friland. Projektet omfattade också grunderna i trädgårdsdesign, blomsterarrangemang, seminarier om örter, rosodling och handel samt användningen av ros och ört växter.

Kompetenser och utbildningsbehov

Instruktören / instruktörerna behöver ha kunskap om trädgårdsodling, och bör helst vara kvinnor eftersom aktiviteten är tillägnad kvinnor. Instruktörerna behöver ha praktisk kunskap om trädgårdsarbete om hur man etablerar en blomsterbädd och hur man underhåller den. Detta inkluderar valet av frön som ser optiskt tilltalande ut.

Steg för genomförandet av verksamheten

Gruppen behöver komma överens om vilka blommor/frön som ska planteras i rabatten. Detta ger utbyte av trädodlingskunskaper och erfarenheter från kvinnornas ursprungsland. Eftersom alla hemländer ingår i projektet, och reflekteras genom blommor, det ger jämlikhet.

Gruppen förbereder rabatten för plantering, vilket innefattar grävning, tillsättning av gödsel och jord samt utbyte av kunskaper och erfarenheter genom dessa praktiska aktiviteter.

Kvinnorna måste vara överens om hur och när de tar hand om blomsterrabatten. Detta lär dem att dela ansvar.

Genomförande av avtalet. Kvinnorna möts regelbundet för andra aktiviteter i projektet (se ovan).

Material och metoder

Aktiviteten är lämplig för alla som vill delta.

Infrastruktur:
För den här aktiviteten behövs inte mycket infrastruktur, förutom ett trädgårdsland eller drivbänkar som ska odlas. Bevattningsanläggningar om möjligt är också idealiskt.

Material och mänskliga resurser:
Aktiviteten kräver att kvinnorna regelbundet bryr sig om rabatten. Detta inkluderar att rensa ogräs, vattning och eventuellt avlägsna blommor som drabbats av skadedjur. En mängd frön behövs.

Tid/arbetsbelastning:
Under en överenskommen tidsperiod (en gång, två gånger i veckan beroende på väderförhållanden/årstid) måste gruppmedlemmarna ta hand om drivbänkarna/rabatten.

Kostnader:
Beroende på den tillgängliga budgeten kan projektet genomföras med en större budget eller gjort på en mycket liten budget. Om de deltagande kvinnorna har frön eller växter från hemlandet, är kostnaden relativt låg. Om växter, potentiellt fleråriga och prydnadsbuskar behöver köpas, kan projektet vara ganska dyrt.

Lärandemål för deltagarna

Deltagarna upplever kulturellt utbyte och vänskap, eftersom kvinnorna träffas regelbundet. Aktiviteten är avsedd för att bygga upp en gemenskap och använder blommans språk för att föra samman kvinnor. Kvinnorna bidrar och är deltagare i gruppen, eftersom de delar erfarenheter och färdigheter relaterade till blommor. Ursprunget och kulturer återspeglas i projektet eftersom de planterade fröna/blommorna kommer från kvinnornas ursprungsland.

TOP