Trädgårdsskötsel tillsammans

PDF

Regelbundna möten i en trädgården för att inkludera olika personer i ett trädgårdsprojekt.

Beskrivning av aktiviteten

Två gånger i veckan har man trädgårdsmöten som äger rum på platsen på onsdagar 10-15 och på lördagar 1-4. Projektkoordinatorn och trädgårdskoordinatorn/sessionsarbetaren organiserar dessa sessioner, med cirka 5 deltagare i taget och dela upp säsongsarbeten.

Kompetenser och utbildningsbehov

Det krävs inga specifika kompetenser, förutom en grundläggande förståelse för trädgårdsarbete och en vilja att arbeta med ett brett spektrum av människor.

Steg för genomförandet av verksamheten

Enas om vilken typ av trädgårdssession du vill göra.

Främja sessionen på en rad platser i ditt lokalsamhälle (det kan vara samhällscentrum, universitet, högskolor, idrottsföreningar och andra ekologiskt inriktade grupper samt via lokala medier)

Bli aktiv på sociala medier

Få en kärngrupp av engagerade volontärer

Arrangera en trädgårdsdag som ett fåtal personer kan komma till

Börja rekrytera fler volontärer

Lägg till fler sessioner när din grupp växer

Material och metoder

Infrastruktur:
Stolar/bänkar och spis för att göra te. Ett handtvättsområde är också användbart, liksom åtkomst till en toalett.

Material och mänskliga resurser:
Kompost, frön, växter, mänsklig energi och vatten och snacks för att bibehålla det!

Tid/arbetsbelastning:
Arbetsbelastningen är säsongsvariabel men upp till 8 timmar per vecka på sommaren - med mindre på vintern.

Kostnader:
Hyra av mark, kostnaden för verktyg och frön, kostnaden för infrastruktur vid behov. Se till att återanvänd eller återvinn där det är möjligt!

Lärandemål för deltagarna

Deltagarna har nytta av förbättrade interpersonella färdigheter, de lär sig mer om trädgårdsarbete och djurliv, de lär sig observation och deltagande färdigheter och även hur man skapar och levererar aktiviteter för andra människor. Många deltagare förbättrar sitt språk, och alla har nytta av bättre välbefinnande som ett resultat av att engagera sig i kreativa aktiviteter och utomhusarbete.

TOP