Undervisning på Spanska för invandrare

PDF

Undervisning av lokalspråket med hjälp av volontärer.

Beskrivning av aktiviteten

Detta är en av pionjäraktiviteterna inom Cantabria Acoge. De har under mer än tjugo år undervisat spanska till alla invandrare som vill det. Det kan utföras av volontärer och är allmänt relaterat till språklärarnas värld som tillbringar en del av sin fritid för att hjälpa andra.
Många av deras volontärer är människor som har engagerat sig professionellt till undervisning och som känner till de olika metoderna för att lära sig spanska. De har för närvarande tre utbildningsnivåer: den första är inriktade på läskunnighet på spanska eller läskunnighet hos människor som av olika anledningar inte har kunnat lära sig sitt eget språk. De andra två nivåerna är för både muntlig och skriftlig inlärning av spanska.
Klasserna för invandrare undervisas från måndag till torsdag från kl. 10.30 till 12.30 i klassrum som ägs av en församling nära föreningens huvudkontor. Vid denna tidpunkt finns det människor från Moldavien, Rumänien och Afrika, särskilt Kamerun och Nigeria. Det finns cirka 12 studenter per grupp. Det finns emellertid en väntelista beroende på grupp och årstid. Deltagarna i vår urbana trädgård kan börja i klasser direkt om de behöver det. Ibland har vi även besök på olika sevärdheter i staden och omgivningen samt till sportevenemang, måltider, besök på museer etc.

Kompetenser och utbildningsbehov

För att föreningen ska utföra denna aktivitet krävs minst en ledare för att samordna lärare och studenter och hantera närvaro. Erfarenhet behövs för att samordna en grupp människor som är i ogynnsam situation eller riskerar utslagning. Aktivt lyssnande, empati, ledarskap och hantering av konfliktlösningar som kan uppstå mellan lärare, studenter etc. är också viktiga. Lärarpersonalen har en förmåga att undervisa spanska till utländska studenter men viktigast är engagemang och kontinuitet att lägga tid i projektet.

Steg för genomförandet av verksamheten

Det första steget är att uppfylla efterfrågan från användaren eller i många fall från andra organisationer, både offentliga och privata.

Det finns en första registrering och mottagning som understryker åtagandet att delta i klasserna.

Ett spanskt test görs för att upptäcka vilken nivå användaren behöver.

Den nya studenten får studiematerial.

Den nya studenten börjar spanska kursen, och det finns en periodisk uppföljning av lärare.

I slutet av kursen utfärdas ett intyg om närvaro.

Material och metoder

Infrastruktur:
För att kunna undervisa i dessa klasser behövs ett stort utrymme med nödvändigt pedagogiskt material såväl som stolar, bord och svarta tavlan.

Material och mänskliga resurser:
Lärare som utför denna aktivitet använder böcker som används i offentlig utbildning samt informella utbildningsmaterial, även om de också arbetar med mycket flexibelt material anpassade till gruppen. Grundläggande material som bärbara datorer, pennor eller fotokopior tilldelas studenterna enligt deras behov. Varje grupp består av två lärare.

Tid/arbetsbelastning:
Klasserna styrs av skolterminerna i Cantabria, vilket ger flexibilitet så att människor kan kombinera familjeliv och utbildningen på spanska. Det kräver tillgänglighet av lärare och studenter 2 timmar om dagen och konstant närvaro av samordnare som ansvarar för aktiviteten.

Kostnader:
Att aktiviteten baseras på volontärer gör denna aktivitet billigare. Material, såsom anteckningsböcker, pennor och fotokopior, tillhandahålls emellertid av föreningen. Övriga kostnader att tänka på är inköp av städ produkter och om man behöver hyra något extra utrymme.

Lärandemål för deltagarna

Denna aktivitet är grundläggande för integrationen av migranterna i Spanien och i spansktalande regioner i allmänhet. Utan en korrekt förståelse och förmåga att prata språket är det inte möjligt att ens genomföra de grundläggande aktiviteterna i det dagliga livet. I allmänhet visar deltagare som går i klasserna stort intresse och engagemang och förstår behovet av att lära sig språket. De värdesätter mycket besök och möten i grupper. De uppmuntras genom deltagande, utbyte av olika kulturer, dela med sig av gemensamma intressen och lärandet av det spanska språket.

TOP